Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Polonais

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Polonais

Zdj. seryjne Po

Zdj. seryjne Po naciśnięciu spustu migawki aż do momentu jego zwolnienia wykonywane są zdjęcia seryjne. 1 [Menu] t [Aparat] t [Tryb pracy] t [Zdj. seryjne]. Uwaga • Z funkcji [Zdj. seryjne] nie można korzystać w następujących trybach i sytuacjach: – [Wybór sceny], za wyjątkiem [Sporty] i [Z ręki o zmierzchu] – [Korekcja drgań] – [Rozległa panorama] – [Rozległa panorama 3D] – [Zdjęcie z uśmiechem] –[Auto HDR] Spis treści Wyszukiwanie próbnych zdjęć Wyszukiwanie Menu Indeks 58 PL

Zdj.ser.pier.czas. Po naciśnięciu spustu migawki aż do momentu jego zwolnienia wykonywane są zdjęcia seryjne z większą częstotliwością niż w przypadku trybu [Zdj. seryjne]. 1 [Menu] t [Aparat] t [Tryb pracy] t [Zdj.ser.pier.czas.]. Uwagi • Z funkcji [Zdj.ser.pier.czas.] nie można korzystać w następujących trybach: – [Wybór sceny], za wyjątkiem [Sporty] – [Korekcja drgań] – [Rozległa panorama] – [Rozległa panorama 3D] – [Zdjęcie z uśmiechem] –[Auto HDR] • Ustawienia ostrości i jasności dla pierwszego zdjęcia są wykorzystywane przy wykonywaniu kolejnych zdjęć. Spis treści Wyszukiwanie próbnych zdjęć Wyszukiwanie Menu Indeks 59 PL