Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Polonais

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Polonais

Bracket: Seryjne

Bracket: Seryjne Wykonywane są trzy zdjęcia przy automatycznym przesunięciu ekspozycji od podstawowej do ciemniejszej, a następnie do jaśniejszej. Nacisnąć i przytrzymać spust migawki do momentu zakończenia operacji rejestrowania w trybie bracketingu. Po zarejestrowaniu można wybrać optymalne zdjęcie. 1 [Menu] t [Aparat] t [Tryb pracy] t [Bracket: Seryjne]. 2 [Opcja] t wybrany tryb. Aby anulować bracketing, wystarczy wybrać opcję [Zdj.pojedyncze]. Uwagi (Bracket: Seryjne: 0,3 EV) (Bracket: Seryjne: 0,7 EV) Zdjęcia są wykonywane zgodnie z ustawioną wartością odchylenia (kroku) od ekspozycji podstawowej. • Z funkcji [Bracket: Seryjne] nie można korzystać w następujących trybach i sytuacjach: – [Inteligentna auto] – [Wybór sceny] – [Efekt wizualny] – [Korekcja drgań] – [Rozległa panorama] – [Rozległa panorama 3D] – [Zdjęcie z uśmiechem] –[Auto HDR] • Ostatnie zdjęcie jest wyświetlane w trybie autopodglądu. • W trybie [Ekspozycji ręcznej] przesunięcie ekspozycji realizowane jest przez zmianę czasu otwarcia migawki. • W przypadku regulacji ekspozycji jej zmiana następuje w oparciu o skompensowaną wartość. Spis treści Wyszukiwanie próbnych zdjęć Wyszukiwanie Menu Indeks 62 PL

Tryb błysku Przy słabym oświetleniu lampa błyskowa pozwala uzyskać jasne, nieporuszone zdjęcia obiektów. Fotografując pod słońce, można użyć lampy błyskowej do rozjaśnienia obiektu oświetlonego od tyłu. 1 Zamocować lampę błyskową i podnieść ją. 2 [Menu] t [Aparat] t [Tryb błysku] t wybrany tryb. (Lampa błys. wył.) (Auto błysk) Błysk nie jest wyzwalany nawet po podniesieniu lampy błyskowej. Błyska, gdy jest ciemno lub pod światło. (Bł.wypełniający) Błyska przy każdorazowym wyzwoleniu migawki. (Synch.dł.czas.) Błyska przy każdorazowym wyzwoleniu migawki. Fotografowanie w trybie synchronizacji z długimi czasami otwarcia migawki umożliwia uchwycenie wyraźnego obrazu zarówno obiektu, jak i tła dzięki zastosowaniu dłuższego czasu otwarcia migawki. (Bł. zamykający) Błyska tuż przed zakończeniem ekspozycji przy każdorazowym wyzwoleniu migawki. Błysk zamykający pozwala uzyskać naturalne zdjęcie śladu poruszającego się obiektu, np. jadącego roweru lub idącej osoby. Spis treści Wyszukiwanie próbnych zdjęć Wyszukiwanie Menu Indeks Uwagi • Ustawienie domyślne zależy od trybu fotografowania. • Dostępny tryb lampy błyskowej zależy od trybu fotografowania. • Z lampy błyskowej nie można korzystać podczas nagrywania filmów. z Wskazówki dotyczące fotografowania z użyciem lampy błyskowej • Osłona przeciwodblaskowa na obiektyw może zasłaniać światło lampy błyskowej. Gdy używana jest lampa błyskowa, należy zdjąć z obiektywu osłonę przeciwodblaskową. • Gdy używana jest lampa błyskowa, obiekt należy fotografować z odległości co najmniej 1 m. • W przypadku fotografowania obiektu pod światło należy wybrać ustawienie [Bł.wypełniający]. Lampa błyskowa będzie uruchamiana nawet przy jasnym oświetleniu naturalnym, rozjaśniając twarze na zdjęciach. 63 PL