Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Polonais

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Polonais

Wybór AF/MF Wybór

Wybór AF/MF Wybór automatycznego lub ręcznego trybu ustawiania ostrości. 1 [Menu] t [Aparat] t [Wybór AF/MF] t wybrany tryb. Uwaga (Autofokus) (Ostrość DMF) (Ostrość ręczna) Automatyczne ustawianie ostrości. Po automatycznym ustawieniu ostrości można dokonać niewielkich korekt ostrości ręcznie (Bezpośrednie ręczne ustawianie ostrości). Ręczne ustawianie ostrości. Obracając pierścieniem ostrości w prawo bądź w lewo można uzyskać wyrazistszy obraz obiektu. • Obrócenie pierścienia ostrości po uprzednim wybraniu funkcji [Ostrość ręczna] lub [Ostrość DMF] spowoduje automatyczne powiększenie obrazu, aby umożliwić łatwiejszą kontrolę obszaru ostrości. Można zrezygnować z powiększania obrazu wybierając kolejno: [Menu] t [Ustawienia] t [Wspomaganie MF] t [WYŁ.]. z Efektywne korzystanie z ręcznego ustawiania ostrości „Ustawianie ostrości na stałe” jest przydatne, gdy można ocenić odległość do obiektu. Dzięki funkcji „ustawiania ostrości na stałe” można wcześniej dobrać odpowiednie ustawienie ostrości do odległości, w jakiej obiekt będzie się przemieszczał. Spis treści Wyszukiwanie próbnych zdjęć Wyszukiwanie Menu Indeks z Dokładny pomiar odległości od obiektu Symbol wskazuje położenie przetwornika obrazu*. W przypadku dokładnego pomiaru odległości między aparatem a obiektem należy kierować się pozycją linii poziomej. Odległość między powierzchnią styku obiektywu a przetwornikiem obrazu wynosi około 18 mm. * Przetwornik obrazu to element aparatu, który działa jak błona filmowa. • Jeżeli obiekt znajduje się bliżej niż wynosi minimalna odległość fotografowania dla założonego obiektywu, nie można potwierdzić ostrości. Upewnić się, że odległość pomiędzy obiektem i aparatem jest wystarczająca. 18 mm Widok od spodu Ciąg dalszy r 64 PL

Ostrość DMF (Bezpośrednie ręczne ustawianie ostrości) 1 [Menu] t [Aparat] t [Wybór AF/MF] t [Ostrość DMF]. 2 Nacisnąć spust migawki do połowy, aby ustawić ostrość automatycznie. 3 Trzymając spust migawki wciśnięty do połowy, obrócić pierścień ustawiania ostrości obiektywu, aby uzyskać ostry obraz. Uwagi • [Tryb autofokusa] jest na stałe ustawiony na [Poj. autofokus]. • Nie można wybrać tej opcji w przypadku obiektywu mocowaniem A (oddzielnie w sprzedaży). Spis treści Wyszukiwanie próbnych zdjęć Wyszukiwanie Menu Indeks 65 PL