Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Polonais

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Polonais

Obszar autofokusa

Obszar autofokusa Umożliwia wybór obszaru ostrości. Z funkcji tej należy korzystać, gdy występują problemy z prawidłowym ustawieniem ostrości w trybie autofokusa. 1 [Menu] t [Aparat] t [Obszar autofokusa] t wybrany tryb. (Wielopunktowy) (Centralny) Aparat ustala, który z 25 obszarów AF jest wykorzystywany do ustawiania ostrości. Po naciśnięciu spustu migawki do połowy w trybie fotografowania, wokół obszaru z ustawioną ostrością wyświetlana jest zielona ramka. • W przypadku włączonej funkcji Wykrywanie twarzy, AF ma ustawiony priorytet dla twarzy. Aparat używa wyłącznie obszaru AF znajdującego się w strefie środkowej. Ramka pola AF Spis treści Wyszukiwanie próbnych zdjęć Wyszukiwanie Menu (Elast. punktowy) Pole ustawiania ostrości w przypadku niewielkiego obiektu lub wąskiego obszaru można przesuwać, naciskając górną/dolną/prawą/lewą sekcję pokrętła regulacyjnego. Ramka pola AF Indeks Ramka pola AF Uwagi • Gdy funkcja ta ma inne ustawienie niż [Wielopunktowy], nie można korzystać z funkcji [Wykrywanie twarzy]. • Opcja [Wielopunktowy] jest wybierana w następujących trybach: –Nagrywanie filmów – [Inteligentna auto] – [Wybór sceny] – [Efekt wizualny] – [Korekcja drgań] – [Rozległa panorama] – [Rozległa panorama 3D] – [Zdjęcie z uśmiechem] • W przypadku korzystania ze wspomagania AF, ustawienie [Obszar autofokusa] jest nieprawidłowe i obszar AF jest zaznaczony linią przerywaną. AF w pierwszej kolejności działa w odniesieniu do obszaru w środku i wokół niego. 66 PL

Tryb autofokusa Wybieranie trybu ustawiania ostrości odpowiadającego ruchowi przedmiotu. 1 [Menu] t [Aparat] t [Tryb autofokusa] t wybrany tryb. Uwagi (Poj. autofokus) (Ciąg. autofokus) Gdy spust migawki jest wciśnięty do połowy, aparat ustawia ostrość, po czym blokuje to ustawienie. Opcji tej należy używać w przypadku nieruchomego obiektu. Aparat ciągle ustawia ostrość, dopóki spust migawki jest wciśnięty do połowy. Opcji tej należy używać, gdy obiekt jest w ruchu. • Opcja [Poj. autofokus] jest wybierana w następujących trybach: – [Inteligentna auto] –[Samowyzw] – [Wybór sceny], za wyjątkiem [Sporty] – [Efekt wizualny] – [Korekcja drgań] – [Rozległa panorama] – [Rozległa panorama 3D] – [Zdjęcie z uśmiechem] – Używany jest obiektyw mocowaniem A (oddzielnie w sprzedaży). • Opcja [Ciąg. autofokus] jest wybierana po ustawieniu trybu ekspozycji na [Sporty] w trybie [Wybór sceny]. • W trybie [Ciąg. autofokus] sygnał dźwiękowy nie jest włączany po ustawieniu ostrości na obiekcie. Spis treści Wyszukiwanie próbnych zdjęć Wyszukiwanie Menu Indeks 67 PL