Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Polonais

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Polonais

Dokładny zoom cyfr.

Dokładny zoom cyfr. Robiąc zdjęcia, można uzyskać zbliżenie środkowego obszaru. 1 [Menu] t [Aparat] t [Dokładny zoom cyfr.]. 2 Obracając pokrętłem regulacyjnym, ustawić odpowiednią wartość zoomu. Maksymalnie można uzyskać dziesięciokrotne powiększenie. 3 Aby zakończyć ustawianie zoomu, wystarczy nacisnąć [Wyjdź]. Uwagi • Opcji tej nie można wybrać korzystając z następujących funkcji lub ustawień: – [Z ręki o zmierzchu] w trybie [Wybór sceny] – [Korekcja drgań] – [Rozległa panorama] – [Rozległa panorama 3D] – [Zdjęcie z uśmiechem] – [RAW] lub [RAW & JPEG] w pozycji [Jakość] – [Auto HDR] w trybie [DRO/Auto HDR] • Naciśnięcie przycisku MOVIE w trakcie działania funkcji [Dokładny zoom cyfr.] spowoduje anulowanie powiększenia, przywrócenie normalnego rozmiaru obrazu i rozpoczęcie rejestracji filmu. • W miarę powiększania obrazu w wyniku obróbki cyfrowej następuje pogarszanie jego jakości w stosunku do stanu sprzed użycia zoomu. W przypadku korzystania z obiektywu o zmiennej ogniskowej wskazane jest, aby najpierw uzyskać obraz w maksymalnym powiększeniu, a dopiero wówczas używać funkcji Dokładny zoom cyfr., aby uzyskać większe powiększenie. • W przypadku korzystania z funkcji Dokładny zoom cyfr. w połączeniu z funkcją Efekt wizualny, przed zrobieniem zdjęcia efekt może zostać silnie wzmocniony na monitorze LCD. Zjawisko to nie ma wpływu na rejestrowane obrazy. • Podczas korzystania z funkcji Dokładny zoom cyfr. ustawienie [Obszar autofokusa] jest nieprawidłowe i obszar AF jest zaznaczony linią przerywaną. AF w pierwszej kolejności działa w odniesieniu do obszaru w środku i wokół niego. Spis treści Wyszukiwanie próbnych zdjęć Wyszukiwanie Menu Indeks 68 PL

Wykrywanie twarzy Automatyczne wykrywanie twarzy fotografowanych obiektów i odpowiednie dopasowanie do nich ostrości, ekspozycji i balansu bieli. Istnieje możliwość wyboru priorytetowej twarzy, której ostrość będzie ustawiana w pierwszej kolejności. 1 [Menu] t [Aparat] t [Wykrywanie twarzy] t wybrany tryb. (WYŁ.) (Automatyczne) (Pr. dziecka) (Pr. dorosłego) Ramka Wykrywanie twarzy (pomarańczowa) W przypadku wykrycia przez aparat kilku obiektów, w aparacie przeprowadzana jest analiza, który z nich jest głównym obiektem, i odpowiednio ustawiana jest ostrość zgodnie z priorytetem. W przypadku głównego obiektu ramka Wykrywanie twarzy przybiera kolor pomarańczowy. Po naciśnięciu spustu migawki do połowy ramka z ustawioną ostrością zmienia kolor na zielony. Ramka Wykrywanie twarzy (biała) Funkcja Wykrywanie twarzy nie jest używana. Wybór twarzy, w przypadku której aparat będzie automatycznie ustawiał ostrość. Wykrywanie i fotografowanie w pierwszej kolejności twarzy dziecięcych. Wykrywanie i fotografowanie w pierwszej kolejności twarzy osób dorosłych. Spis treści Wyszukiwanie próbnych zdjęć Wyszukiwanie Menu Indeks Uwagi • Z funkcji [Wykrywanie twarzy] nie można korzystać w następujących trybach i sytuacjach: –Nagrywanie filmów – [Rozległa panorama] – [Rozległa panorama 3D] – [Ostrość ręczna] – [Dokładny zoom cyfr.]. • Funkcję [Wykrywanie twarzy] można wybrać tylko wówczas, gdy w pozycji [Obszar autofokusa] ustawiono opcję [Wielopunktowy] i również w pozycji [Tryb pomiaru] ustawiono opcję [Wielopunktowy]. • Maksymalnie można wykryć osiem twarzy fotografowanych obiektów. • W pewnych warunkach fotografowania osoby dorosłe i dzieci mogą nie być prawidłowo rozpoznawane. • Podczas fotografowania w trybie [Zdjęcie z uśmiechem] funkcja [Wykrywanie twarzy] jest automatycznie przełączana na [Automatyczne], nawet jeśli ustawiono ją na [WYŁ.]. 69 PL