Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Polonais

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Polonais

Zdjęcie z uśmiechem Po

Zdjęcie z uśmiechem Po wykryciu uśmiechu przez aparat, migawka zostanie wyzwolona automatycznie. 1 [Menu] t [Aparat] t [Zdjęcie z uśmiechem] t [WŁ.]. 2 Poczekać na wykrycie uśmiechu. Gdy poziom uśmiechu przekroczy punkt b na wskaźniku, aparat rejestruje zdjęcia automatycznie. W przypadku naciśnięcia spustu migawki przy włączonej funkcji Zdjęcie z uśmiechem, aparat wykona zdjęcie, po czym wróci do trybu Zdjęcie z uśmiechem. 3 Aby zakończyć pracę w trybie Zdjęcie z uśmiechem, wystarczy wybrać kolejno: [Menu] t [Aparat] t [Zdjęcie z uśmiechem] t [WYŁ.]. Uwagi Ramka Wykrywanie twarzy Wskaźnik Wykryw. uśmiechu • Z funkcji [Zdjęcie z uśmiechem] nie można korzystać w następujących trybach i sytuacjach: – [Z ręki o zmierzchu] w trybie [Wybór sceny] – [Korekcja drgań] – [Rozległa panorama] – [Rozległa panorama 3D] – [Ostrość ręczna] – [Dokładny zoom cyfr.] • Dopóki ostrość nie zostanie ustawiona na obiekcie, migawka nie zostanie wyzwolona, nawet jeśli poziom uśmiechu przekroczy punkt b. Zmienić kompozycję lub jasność, aby ułatwić ustawienie ostrości w aparacie. • Fotografowanie w trybie Zdjęcie z uśmiechem przerywane jest automatycznie w momencie zapełnienia karty pamięci. • W pewnych warunkach mogą wystąpić nieprawidłowości wykrywania uśmiechów. • Automatycznie przełączany jest tryb pracy [Zdj.pojedyncze]. Spis treści Wyszukiwanie próbnych zdjęć Wyszukiwanie Menu Indeks Ciąg dalszy r 70 PL

z Wskazówki dotyczące skuteczniejszego utrwalania uśmiechów 1 Nie zakrywać oczu grzywką. Nie zasłaniać twarzy kapeluszem, maską, okularami przeciwsłonecznymi itp. 2 Twarz powinna być zwrócona przodem w stronę aparatu i utrzymywana w miarę możliwości w poziomie. Oczy powinny być zwężone. 3 Uśmiech powinien być szeroki z otwartymi ustami. Uśmiech łatwiej wykryć, gdy widoczne są zęby. • Migawka uruchamiana jest w przypadku wykrycia uśmiechu u dowolnej osoby. • Jeżeli uśmiech nie jest wykrywany, należy z poziomu menu ustawić funkcję [Wykryw. uśmiechu]. Spis treści Wyszukiwanie próbnych zdjęć Wyszukiwanie Menu Indeks 71 PL