Views
7 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Polonais

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Polonais

Wykryw. uśmiechu

Wykryw. uśmiechu Ustawianie czułości wykrywania uśmiechów za pomocą funkcji Zdjęcie z uśmiechem. 1 [Menu] t [Aparat] t [Wykryw. uśmiechu] t wybrany tryb. Uwagi (Szeroki uśmiec.) (Normal. uśmiec) Wykrywane są szerokie uśmiechy. Wykrywane są normalne uśmiechy. (Lekki uśmiech) Wykrywane są lekkie uśmiechy. • Ustawienia funkcji [Wykryw. uśmiechu] nie można zmienić w następujących trybach: – [Z ręki o zmierzchu] w trybie [Wybór sceny] – [Korekcja drgań] – [Rozległa panorama] – [Rozległa panorama 3D] – [Ostrość ręczna] • W pewnych warunkach mogą wystąpić nieprawidłowości wykrywania uśmiechów. Spis treści Wyszukiwanie próbnych zdjęć Wyszukiwanie Menu Indeks 72 PL

Efekt gładkiej skóry Ustawianie efektu gładkiej skóry w funkcji Wykrywanie twarzy. 1 [Menu] t [Aparat] t [Efekt gładkiej skóry] t wybrany tryb. Uwagi (Wysoki) (Średni) (Niski) (WYŁ.) Ustawianie wysokiego poziomu funkcji Efekt gładkiej skóry. Ustawianie średniego poziomu funkcji Efekt gładkiej skóry. Ustawianie niskiego poziomu funkcji Efekt gładkiej skóry. Funkcja Efekt gładkiej skóry nie jest używana. • Z funkcji [Efekt gładkiej skóry] nie można korzystać w następujących trybach i sytuacjach: –Nagrywanie filmów –[Zdj. seryjne] – [Zdj.ser.pier.czas.] – [Bracket: Seryjne] – [Samowyzw. (ser.)] – [Sporty] w trybie [Wybór sceny] – [Rozległa panorama] – [Rozległa panorama 3D] – [RAW] w trybie [Jakość] • W przypadku niektórych obiektów funkcja ta może nie działać. Spis treści Wyszukiwanie próbnych zdjęć Wyszukiwanie Menu Indeks 73 PL