Views
11 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Polonais

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Polonais

Wskaz. dot. fotograf.

Wskaz. dot. fotograf. Wyszukiwanie porad wśród wszystkich dostępnych w aparacie wskazówek dotyczących fotografowania. Polecenie to służy do wyświetlania widzianych już wcześniej wskazówek dotyczących fotografowania. 1 [Menu] t [Aparat] t [Wskaz. dot. fotograf.]. 2 Nacisnąć lewą lub prawą sekcję pokrętła regulacyjnego i wyszukać odpowiednią wskazówkę dotyczącą fotografowania. Obracając pokrętłem regulacyjnym, przewinąć tekst w górę i w dół. Dostęp do wskazówki można uzyskać z poziomu opcji [Spis treści]. Spis treści Wyszukiwanie próbnych zdjęć Wyszukiwanie Menu Indeks 74 PL

Rozm. Obrazu Rozmiar obrazu decyduje o rozmiarze pliku obrazu zapisywanego podczas rejestrowania obrazu. Im większy rozmiar obrazu, tym więcej szczegółów będzie widocznych na zdjęciu wydrukowanym na papierze dużego formatu. Im mniejszy rozmiar obrazu, tym więcej obrazów można zarejestrować. 1 [Menu] t [Rozm. Obrazu] t [Rozm. Obrazu] t wybrany tryb. Zdjęcie Gdy [Format obrazu] wynosi 3:2 Wskazówki praktyczne (L:16 M) 4912 × 3264 pikseli W przypadku odbitek maksymalnie w formacie A3+ (M:8,4 M) 3568 × 2368 pikseli W przypadku odbitek maksymalnie w formacie A4 (S:4,0 M) 2448 × 1624 pikseli W przypadku odbitek maksymalnie w formacie L/2L Gdy [Format obrazu] wynosi 16:9 Wskazówki praktyczne (L:14M) 4912 × 2760 pikseli Do odtwarzania na telewizorach (M:7,1 M) 3568 × 2000 pikseli wysokiej rozdzielczości (S:3,4 M) 2448 × 1376 pikseli Spis treści Wyszukiwanie próbnych zdjęć Wyszukiwanie Menu Indeks Uwagi • W przypadku drukowania zdjęć zarejestrowanych w formacie 16:9 mogą zostać ucięte obie krawędzie. • W przypadku wyboru zdjęcia w formacie RAW z ustawieniem [Jakość], rozmiar obrazu odpowiada ustawieniu L. Rozległa panorama 3D (16:9) Rejestrowanie obrazów w rozmiarze dostosowanym do telewizora wysokiej rozdzielczości. W poziomie: 1920 × 1080 (Standardowy) (Szeroki) Fotografowanie w standardowym formacie. W poziomie: 4912 × 1080 Fotografowanie w formacie panoramicznym. W poziomie: 7152 × 1080 Ciąg dalszy r 75 PL