Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Polonais

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Polonais

Kierunek panoramy Wybór

Kierunek panoramy Wybór kierunku panoramowania podczas robienia zdjęć z użyciem funkcji Rozległa panorama 3D lub Rozległa panorama. 1 [Menu] t [Rozm. Obrazu] t [Kierunek panoramy] t wybrany tryb. Rozległa panorama 3D (W prawo) Panoramowanie aparatem od lewej do prawej. (W lewo) Panoramowanie aparatem od prawej do lewej. Rozległa panorama (W prawo) Aparat należy prowadzić zgodnie z ustawionym (W lewo) kierunkiem. (W górę) (W dół) Spis treści Wyszukiwanie próbnych zdjęć Wyszukiwanie Menu Indeks 80 PL

ISO Ustawianie czułości na światło. 1 [Menu] t [Jasność/Kolor] t [ISO] t wybrane ustawienie. Uwagi (ISO AUTO) 200/400/800/1600/ 3200/6400/12800 Automatyczne ustawianie czułości ISO. Zwiększając czułość ISO (wybierając większą liczbę) można ustawić krótszy czas otwarcia migawki i zmniejszyć rozmycie obrazu na zdjęciach poruszających się obiektów lub wykonywanych w miejscach słabo oświetlonych. • Opcja [ISO AUTO] jest wybierana w następujących trybach: – [Inteligentna auto] – [Wybór sceny] – [Efekt wizualny] – [Korekcja drgań] – [Rozległa panorama] – [Rozległa panorama 3D] • Im większa liczba, tym wyższy poziom szumów. • Po ustawieniu trybu ekspozycji [Program Auto], [Priorytet przysłony], [Priorytet migawki] i czułości [ISO] na [ISO AUTO], czułość ISO jest automatycznie dobierana z przedziału ISO 200 a 1600. • Ustawienie [ISO AUTO] nie jest dostępne w trybie [Ekspozycji ręcznej]. Po zmianie trybu ekspozycji na [Ekspozycji ręcznej] przy ustawieniu [ISO AUTO] czułość jest przełączana na 200. Czułość ISO należy ustawić zgodnie z warunkami fotografowania. z Dobór czułości ISO (Zalecany wskaźnik ekspozycji) Spis treści Wyszukiwanie próbnych zdjęć Wyszukiwanie Menu Indeks Ustawienie ISO (szybkość) to czułość na światło nośnika zapisu, który obejmuje przetwornik obrazu odbierający światło. Nawet przy tej samej ekspozycji zdjęcia różnią się w zależności od ustawienia czułości ISO. Wysoka czułość ISO Przy wysokiej czułości ISO utrwalane zdjęcia będą miały odpowiednią jasność nawet przy niedostatecznym naświetleniu. Jednakże wraz ze wzrostem czułości ISO zwiększa się poziom szumów na zdjęciu. Niska czułość ISO Rejestrowany obraz jest gładki. Jednakże niska czułość ISO zostanie skompensowana przez wydłużenie czasu otwarcia migawki. Należy więc wziąć pod uwagę również drgania aparatu i ruch obiektów. 81 PL