Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Polonais

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Polonais

Indeks obrazów Wybór

Indeks obrazów Wybór liczby obrazów wyświetlanych na ekranie indeksu. 1 [Menu] t [Odtwarzanie] t [Indeks obrazów] t wybrany tryb. 6 obrazów Wyświetlanie sześciu obrazów. 12 obrazów Wyświetlanie 12 obrazów. Spis treści Wyszukiwanie próbnych zdjęć Uwaga • Na tym samym ekranie indeksu nie można wyświetlać zdjęcia i filmu. z Przełączanie pomiędzy zdjęciem a filmem Na ekranie indeksu można łatwo przełączać rodzaj obrazu. Z lewej strony ekranu należy zaznaczyć (zdjęcie) lub (film). Wyszukiwanie Menu Indeks 92 PL

Wybierz katalog Jeżeli na karcie pamięci utworzono kilka folderów, polecenie to służy do wyboru folderu ze zdjęciem, które ma być odtworzone. 1 [Menu] t [Odtwarzanie] t [Wybierz zdjęcie/film] t [Zdjęcie]. 2 [Menu] t [Odtwarzanie] t [Wybierz katalog] t wybrany folder. Uwaga • Ta opcja jest niedostępna podczas odtwarzania filmu. Spis treści Wyszukiwanie próbnych zdjęć Wyszukiwanie Menu Indeks 93 PL