Views
6 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Polonais

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Polonais

Wybierz datę Filmy są

Wybierz datę Filmy są zapamiętywane według dat. Można wybrać datę filmów, które mają być odtwarzane. 1 [Menu] t [Odtwarzanie] t [Wybierz zdjęcie/film] t [Film]. 2 [Menu] t [Odtwarzanie] t [Wybierz datę] t wybrana data. Uwaga • Ta opcja jest niedostępna podczas odtwarzania zdjęć. Spis treści Wyszukiwanie próbnych zdjęć Wyszukiwanie Menu Indeks 94 PL

Obróć Obracanie zdjęcia przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Polecenie to służy do wyświetlania poziomego zdjęcia w pionie. Po obróceniu zdjęcia będzie ono odtwarzane w obróconej pozycji nawet po wyłączeniu zasilania. 1 [Menu] t [Odtwarzanie] t [Obróć] t nacisnąć środkową sekcję. Zdjęcie zostanie obrócone w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Zdjęcie jest obracane w momencie naciśnięcia środkowej sekcji. Uwagi • Nie ma możliwości obracania filmów lub chronionych zdjęć. • Mogą wystąpić problemy z obracaniem zdjęć zrobionych innymi aparatami. • W przypadku wyświetlania zdjęć na komputerze informacja o obróceniu zdjęcia może być pomijana przez niektóre programy. Spis treści Wyszukiwanie próbnych zdjęć Wyszukiwanie Menu Indeks 95 PL