Views
11 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Polonais

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Polonais

Nastaw. głośności

Nastaw. głośności Regulacja poziomu głośności filmów w zakresie ośmiu poziomów. Ta opcja pojawia się tylko w trybie odtwarzania filmów. 1 [Menu] t [Odtwarzanie] t [Nastaw. głośności] t wybrana wartość. z Regulacja głośności podczas odtwarzania Naciśnięcie dolnej sekcji pokrętła regulacyjnego podczas odtwarzania filmów powoduje wyświetlenie ekranu [Nastaw. głośności]. Głośność można regulować w trakcie słuchania. Spis treści Wyszukiwanie próbnych zdjęć Wyszukiwanie Menu Indeks 98 PL

Określ wydruk Można określić, które zdjęcia z karty pamięci i w jakiej liczbie odbitek mają być później wydrukowane. W przypadku zarejestrowanych zdjęć wyświetlany jest znak (zlecenie wydruku) (DPOF: Digital Print Order Format). 1 [Menu] t [Odtwarzanie] t [Określ wydruk] t wybrane ustawienie. Ustaw.DPOF Wiele obrazów Anuluj wszyst. Nadruk daty WŁ. Uwagi WYŁ. Wybór zdjęć do zlecenia wydruku. 1Nacisnąć środkową sekcję, aby wybrać liczbę arkuszy. Aby anulować DPOF, wystarczy przytrzymać wciśniętą sekcję środkową, aż zniknie oznaczenie DPOF. 2Powtórzyć tę czynność w przypadku wszystkich zdjęć, które mają być wydrukowane. Anulowanie wszystkich znaków DPOF. Ustawianie, czy w przypadku drukowania zdjęć z oznaczeniem DPOF ma być uwzględniana data, czy też nie. • Znaku DPOF nie można dodawać do filmów. • Znak DPOF można dodać do maksymalnie 998 zdjęć. • Po wydrukowaniu, rejestracja DPOF nie jest czyszczona. Po wydrukowaniu zdjęć zalecane jest jej wyczyszczenie. Spis treści Wyszukiwanie próbnych zdjęć Wyszukiwanie Menu Indeks 99 PL