Views
6 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Polonais

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Polonais

Przygotowanie

Przygotowanie akumulatora Przed pierwszym użyciem aparatu należy naładować akumulator NP-FW50 „InfoLITHIUM” (w zestawie). x Ładowanie akumulatora Akumulator „InfoLITHIUM” można ładować, nawet jeśli nie został całkowicie rozładowany. Można go także używać, jeśli nie został w pełni naładowany. Przygotowanie aparatu 1 2 Włożyć akumulator do ładowarki. • Wsunąć akumulator do oporu, co jest sygnalizowane charakterystycznym kliknięciem. Podłączyć ładowarkę do gniazda elektrycznego. • Po zakończeniu ładowania lampka CHARGE gaśnie. • Czas potrzebny do naładowania całkowicie rozładowanego akumulatora w temperaturze 25 °C wynosi około 250 minut. W przypadku USA i Kanady Wtyk Lampka CHARGE W przypadku krajów/ regionów innych niż USA i Kanada Lampka CHARGE Przewód zasilający PL 12

Uwagi • Czas ładowania zależy od stopnia rozładowania akumulatora i warunków ładowania. • Wskazane jest ładowanie akumulatora w temperaturze zewnętrznej pomiędzy 10 °C a 30 °C. Efektywne naładowanie akumulatora poza tym zakresem temperatur może okazać się niemożliwe. • Podłączyć ładowarkę do znajdującego się w pobliżu gniazda elektrycznego. • W przypadku ładowania akumulatora po raz pierwszy lub po dłuższym okresie nieużywania, dioda CHARGE może szybko migać. W takich przypadkach akumulator należy wyjąć z ładowarki i zamocować go ponownie, po czym rozpocząć jego ładowanie. • Nie wolno podejmować prób ponownego ładowania akumulatora zaraz po jego naładowaniu lub w przypadku, gdy akumulator nie był używany po naładowaniu. W przeciwnym razie wydajność akumulatora może ulec pogorszeniu. z Korzystanie z aparatu za granicą — źródło zasilania Aparatu, ładowarki akumulatora i zasilacza sieciowego AC-PW20 (oddzielnie w sprzedaży) można używać w dowolnym kraju lub regionie, gdzie napięcie zasilające prądu zmiennego w sieci ma wartość z przedziału od 100 V do 240 V prądu zmiennego, 50 Hz/60 Hz. Transformator elektroniczny jest zbędny, a jego użycie może spowodować awarię. Przygotowanie aparatu x Wkładanie naładowanego akumulatora 1 Przesunąć dźwignię otwierania pokrywy i otworzyć pokrywę. PL 13