Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Polonais

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Polonais

Włączanie aparatu i

Włączanie aparatu i ustawianie daty Po pierwszym włączeniu aparatu pojawi się ekran ustawiania daty i godziny. Przygotowanie aparatu 1 2 Ustawić przełącznik zasilania w pozycji ON w celu włączenia aparatu. Pojawi się ekran ustawiania daty i godziny. • Aby wyłączyć aparat, ustawić przełącznik zasilania w pozycji OFF. W celu zatwierdzenia nacisnąć środkową sekcję pokrętła regulacyjnego [OK]. 3 Wybrać region naciskając prawą bądź lewą sekcję pokrętła regulacyjnego, po czym nacisnąć sekcję środkową. PL 20

4 5 Naciskając lewą lub prawą sekcję pokrętła regulacyjnego, wybrać odpowiednie pole, po czym naciskając górną lub dolną sekcję albo obracając pokrętłem regulacyjnym, ustawić wartość numeryczną. Zmiana czasu: Włączanie lub wyłączanie automatycznej zmiany czasu na letni lub zimowy. Format daty: Wybór formatu wyświetlania daty. • Północ to 12:00 AM, a południe - 12:00 PM. Powtarzając czynność opisaną w punkcie 4 ustawić pozostałe pozycje, a następnie nacisnąć środkową sekcję pokrętła regulacyjnego. Przygotowanie aparatu Uwaga • W opisywanym aparacie nie ma możliwości nakładania daty na zdjęcia. Korzystając z programu „PMB” z płyty CD-ROM (w zestawie), można zapisywać i drukować zdjęcia z datą. Więcej informacji zawiera „PMB – pomoc” (strona 60). x Zmiana ustawienia daty i godziny/Sprawdzanie aktualnego ustawienia zegara Nacisnąć [Menu], po czym wybrać kolejno: [Ustawienia] t [Ust.daty/czasu] (strona 27, 54). x Pamiętanie ustawienia daty i godziny Wbudowany akumulator opisywanego aparatu umożliwia pamiętanie daty, godziny i innych ustawień niezależnie od tego, czy zasilanie jest włączone lub nie, albo akumulator włożony lub nie. Szczegółowe informacje na stronie 76. PL 21