Views
4 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Polonais

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Polonais

Uwagi • Podczas

Uwagi • Podczas nagrywania filmu mogą być również rejestrowane dźwięki towarzyszące pracy aparatu oraz odgłosy mechanizmu obiektywu. Nagrywanie dźwięku można wyłączyć wybierając kolejno: [Menu] t [Ustawienia] t [Nagr. dźwięku filmu] t [WYŁ.] (strona 27, 53). • Czas ciągłego nagrywania filmu zależy od temperatury otoczenia i od stanu aparatu. • W przypadku wzrostu temperatury aparatu, na przykład w trybie ciągłego filmowania, może pojawić się komunikat „Aparat przegrzany. Pozwól mu ostygnąć.”. W takich przypadkach należy aparat wyłączyć i zaczekać, aż będzie ponownie gotowy do rejestrowania obrazów. Opanowanie podstawowych operacji Odtwarzanie obrazów 1 Nacisnąć przycisk (odtwarzanie). Na monitorze LCD jest wyświetlane ostatnio zarejestrowane zdjęcie. x Wybór obrazu Obrócić pokrętłem regulacyjnym. Przycisk (odtwarzanie) x Odtwarzanie filmów 1 W trybie odtwarzania nacisnąć (Indeks obrazów) na pokrętle regulacyjnym. Zostanie wyświetlonych sześć obrazów. PL 24

2 3 Nacisnąć kilkakrotnie lewą sekcję pokrętła regulacyjnego, aby wybrać (film), po czym nacisnąć sekcję środkową. Aby wrócić do wyświetlania zdjęć, wystarczy wybrać (zdjęcie) (strona 46). Obracając pokrętłem regulacyjnym, wybrać odpowiedni film, po czym nacisnąć sekcję środkową. Podczas odtwarzania filmów Wstrzymanie/wznowienie odtwarzania Przewijanie do przodu Przewijanie do tyłu Regulacja poziomu głośności Usuwanie obrazów Można usunąć aktualnie wyświetlany obraz. Obsługa pokrętła regulacyjnego Nacisnąć środkową sekcję. Nacisnąć prawą sekcję lub obrócić zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Nacisnąć lewą sekcję lub obrócić przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Nacisnąć dolną sekcję t górna/dolna sekcja. Opanowanie podstawowych operacji 1 Wyświetlić odpowiedni obraz i nacisnąć [Kasuj]. [Kasuj] PL 25