Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Polonais

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Polonais

2 W celu zatwierdzenia

2 W celu zatwierdzenia nacisnąć środkową sekcję pokrętła regulacyjnego [OK]. Aby przerwać operację, wystarczy nacisnąć [Anuluj]. [Anuluj] [OK] Opanowanie podstawowych operacji z Usuwanie grupy obrazów Wybrać kolejno [Menu] t [Odtwarzanie] t [Kasuj], aby zaznaczyć i usunąć jednocześnie kilka wybranych obrazów. PL 26

Korzystanie z pokrętła regulacyjnego i przycisków programowalnych Pokrętło regulacyjne i przyciski programowalne służą do uruchamiania różnych funkcji aparatu. x Pokrętło regulacyjne Podczas fotografowania do pokrętła regulacyjnego przypisane są funkcje DISP (Wyświetlane dane) i (Kompens.eksp.). Podczas odtwarzania do pokrętła regulacyjnego przypisane są funkcje DISP (Wyświetlane dane) i (Indeks obrazów). Obracanie pokrętłem regulacyjnym lub naciskanie jego prawej/lewej/ górnej/dolnej sekcji zgodnie z informacją wyświetlaną na ekranie pozwala wybierać ustawiane parametry. Zatwierdzenie wyboru odbywa się przez naciśnięcie środkowej sekcji pokrętła regulacyjnego. Strzałka oznacza, że pokrętło regulacyjne można obrócić. Opanowanie podstawowych operacji Po wyświetleniu odpowiednich opcji na ekranie można je przeglądać obracając pokrętłem regulacyjnym lub naciskając jego górną/dolną/lewą/prawą sekcję. Naciśnięcie sekcji środkowej zatwierdza wybór. PL 27