Views
6 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Polonais

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Polonais

x Przyciski

x Przyciski programowalne Przyciski programowalne pełnią różne funkcje w zależności od kontekstu ich użycia. Na ekranie wyświetlane są role (funkcje) przypisane poszczególnym przyciskom programowalnym. W celu użycia funkcji podanej w górnym prawym rogu ekranu należy nacisnąć przycisk programowalny A. W celu użycia funkcji podanej w dolnym prawym rogu ekranu należy nacisnąć przycisk programowalny B. W celu użycia funkcji podanej w środku należy nacisnąć środkową sekcję pokrętła regulacyjnego (przycisk programowalny C). W niniejszej instrukcji przyciski programowalne są identyfikowane za pomocą ikony lub funkcji wyświetlanej na ekranie. Opanowanie podstawowych operacji A C B W takim przypadku przycisk programowalny A działa jak przycisk [Menu], a przycisk programowalny B jak przycisk [Wskaz. dot. fot.]. Przycisk programowalny C działa jak przycisk [Tryb fotograf.]. PL 28

Korzystanie z funkcji pomocy w aparacie W aparacie dostępne są różne „Informacje pomocnicze” objaśniające działanie poszczególnych funkcji oraz „Wskazówki dotyczące fotografowania” z poradami, jak lepiej robić zdjęcia. Korzystanie z tych informacji pomocniczych pozwala lepiej wykorzystać możliwości aparatu. x Informacje pomocnicze Informacje pomocnicze są wyświetlane w aparacie w celu objaśnienia wybranej funkcji, w przypadku zmiany ustawienia itp. Informacje pomocnicze można ukryć wybierając kolejno: [Menu] t [Ustawienia] t [Ekran Pomocy] t [WYŁ.]. x Wskazówki dotyczące fotografowania Aparat wyświetla wskazówki dotyczące fotografowania w zależności od wybranego trybu fotografowania. 1 Po wyświetleniu [Wskaz. dot. fot.] w prawym dolnym rogu ekranu należy nacisnąć przycisk w prawym dolnym rogu (strona 28). Automatycznie pojawi się wskazówka dotycząca fotografowania dla bieżącego obiektu. [Wskaz. dot. fot.] Opanowanie podstawowych operacji 2 Nacisnąć lewą lub prawą sekcję pokrętła regulacyjnego i wyszukać odpowiednią wskazówkę dotyczącą fotografowania. • Obracając pokrętłem regulacyjnym, przewinąć tekst w górę i w dół. z Dostęp do wszystkich wskazówek dotyczących fotografowania Istnieje możliwość przeglądania wszystkich dostępnych w aparacie wskazówek dotyczących fotografowania z poziomu menu. 1[Menu] t [Aparat] t [Wskaz. dot. fotograf.]. 2Wyszukać odpowiednie wskazówki dotyczące fotografowania. Dostęp do wskazówki można uzyskać z poziomu opcji [Spis treści]. PL 29