Views
6 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Polonais

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Polonais

Korzystanie z funkcji

Korzystanie z funkcji nagrywania Ustawianie funkcji z użyciem Kreatywności fotograf. Aparat można obsługiwać w sposób intuicyjny dzięki funkcji Kreatywność fotograf., ponieważ ekran jest lepiej zaprojektowany pod kątem operacji intuicyjnych, niż zwykły ekran. Rejestrowanie obrazów obiektu jest prostsze i łatwiej uzyskać kreatywne ujęcia. 1 Nacisnąć [Menu], po czym wybrać kolejno: [Tryb fotograf.] t (Inteligentna auto). 2 Nacisnąć środkową sekcję pokrętła regulacyjnego. Pojawi się ekran Kreatywność fotograf. [Menu] 3 Pokrętło regulacyjne Obracając pokrętłem regulacyjnym, wybrać parametr do regulacji, a następnie nacisnąć środkową sekcję pokrętła regulacyjnego. (Nieo. tło): Regulacja rozmycia tła. (Efekt wizualny): Wybór właściwego filtra efektowego podczas fotografowania. (Efekt gładkiej skóry): Regulacja poziomu Efektu gładkiej skóry. (Samowyzw/Zdj. seryjne): Ustawianie 10-sekundowego opóźnienia samowyzwalacza/Wykonywanie szybkich zdjęć seryjnych. (Jaskrawość): Regulacja intensywności. (Kolor): Regulacja kolorystyki. (Jasność): Regulacja jasności. PL 30

4 Obracając pokrętłem regulacyjnym, wybrać właściwe ustawienie, a następnie nacisnąć środkową sekcję pokrętła regulacyjnego. Ekran zmieni się w ekran Kreatywność fotograf. Aby połączyć różne funkcje, należy wykonać czynności opisane w punktach 2 – 4. Uwaga • Funkcja Kreatywność fotograf. jest dostępna tylko w przypadku obiektywu z mocowaniem E. z Odtwarzanie w trybie Kreatywność fotograf Naciśnięcie przycisku w trybie Kreatywność fotograf. uruchamia tryb odtwarzania Kreatywność fotograf. Naciśnięcie [Wstecz] przywraca tryb rejestrowania obrazów przy tym samym ustawieniu. x Łatwe uzyskiwanie nieostrego tła (Sterowanie rozmyciem tła) 1 2 Wybrać (Nieo. tło) (strona 30). Uzyskać odpowiedni poziom rozmycia obracając pokrętłem regulacyjnym. : Obrót zgodnie z ruchem wskazówek zegara poprawia ostrość : Obrót przeciwnie do ruchu wskazówek zegara zwiększa rozmycie. Aby przywrócić pierwotny stan, wystarczy nacisnąć przycisk [Anuluj]. • Istnieje możliwość nagrywania filmu z uwzględnieniem efektu rozmycia. Korzystanie z funkcji nagrywania PL 31