Views
5 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Polonais

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Polonais

PL 52 Chroń Oglądanie

PL 52 Chroń Oglądanie 3D Powiększ Nastaw. głośności Określ wydruk Wyświetlane dane Ochrona lub anulowanie ochrony obrazów. (Wiele obrazów/Anuluj wsz. zdj./Anuluj wsz. filmy) Funkcja wykorzystywana po podłączeniu do telewizora zgodnego z funkcją 3D pozwalająca oglądać obrazy 3D. Powiększanie obrazu. Ustawianie poziomu głośności filmów. Wybór zdjęć do wydruku lub wprowadzanie ustawień drukowania. (Ustaw.DPOF/Nadruk daty) Zmiana informacji wyświetlanych na ekranie odtwarzania. (Wyśw. inn. inf./Histogram/Brak informacji) x Ustawienia Umożliwia wprowadzanie bardziej szczegółowych ustawień fotografowania lub zmianę ustawień aparatu. Nastawienia nagryw Wspomaganie AF Red.czerw.oczu Auto podgląd Linia siatki Poziom zarysu Kolor zarysu Ustawianie Wspomagania AF przy automatycznym ustawianiu ostrości w słabo oświetlonych miejscach. (Automatyczne/WYŁ.) Przed zrobieniem zdjęcia z użyciem lampy błyskowej uruchamiany jest błysk wstępny eliminujący efekt czerwonych oczu. (WŁ./WYŁ.) Ustawianie czasu wyświetlania zdjęcia po jego wykonaniu. (10 s/5 s/2 s/WYŁ.) Włączanie linii siatki pomocnych przy komponowaniu kadru. (WŁ./WYŁ.) Uwydatnienie określonym kolorem zarysu obszarów z ustawioną ostrością. (Wysoki/Średni/Niski/WYŁ.) Ustawianie koloru wykorzystywanego w przypadku funkcji uwydatniania zarysu. (Biały/czerwony/żółty)

Histogram Wyświetlanie histogramu rozkładu luminancji. (WŁ./WYŁ.) Wspomaganie MF Wyświetlanie powiększonego obrazu w przypadku ręcznego ustawiania ostrości. (Bez ograniczeń/5 s/2 s/WYŁ.) Przestrzeń barw Zmiana zakresu odtwarzanych barw. (sRGB/AdobeRGB) SteadyShot Ustawianie kompensacji drgań aparatu. (WŁ./WYŁ.) Wyzw.bez obiek. Ustawianie, czy w przypadku braku obiektywu migawka ma być wyzwalana, czy nie. (Aktywne/Nieaktywne) Red.sz.dł.naśw. Ustawianie obróbki obrazu z redukcją szumów przy fotografowaniu z długim czasem ekspozycji. (WŁ./WYŁ.) Red.sz.wys.ISO Ustawianie obróbki obrazu z redukcją szumów przy fotografowaniu z wysoką czułością ISO. (Automatyczne/Słaba) Nagr. dźwięku filmu Ustawianie dźwięku przy nagrywaniu filmów. (WŁ./WYŁ.) Ustawienia przyc. Własne Ustaw. lewego przyc. Przypisywanie funkcji lewemu przyciskowi pokrętła regulacyjnego. (Tryb fotograf./Wskaz. dot. fot./Tryb pracy/ Wybór AF/MF/Tryb autofokusa/Obszar autofokusa/Dokładny zoom cyfr./ISO/Balans bieli/Tryb pomiaru/DRO/Auto HDR/Strefa twórcza/Tryb błysku/Korekcja błysku/ Wspomaganie MF/Nieustawiono) Ustaw. praw. przyc. Przypisywanie funkcji prawemu przyciskowi pokrętła regulacyjnego. (Tryb fotograf./Wskaz. dot. fot./Tryb pracy/ Wybór AF/MF/Tryb autofokusa/Obszar autofokusa/Dokładny zoom cyfr./ISO/Balans bieli/Tryb pomiaru/DRO/Auto HDR/Strefa twórcza/Tryb błysku/Korekcja błysku/ Wspomaganie MF/Nieustawiono) Sprawdzanie dostępnych funkcji PL 53