Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Polonais

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Polonais

PL 54 Ustaw. przyc. pr.

PL 54 Ustaw. przyc. pr. B Ustaw. przyc. pr. C Własne Główne nastawienia Start menu Brzęczyk Język: Ust.daty/czasu Nastawia region Ekran Pomocy Oszcz.energii Jasność LCD Kolor wyświetl. Szeroki obraz Wyświetl.odtw. Przypisywanie funkcji przyciskowi programowalnemu B. (Tryb fotograf./Wskaz. dot. fot./Tryb pracy/ Wybór AF/MF/Tryb autofokusa/Dokładny zoom cyfr./ISO/Balans bieli/Tryb pomiaru/DRO/Auto HDR/Strefa twórcza/Tryb błysku/Korekcja błysku/Wspomaganie MF) Przypisywanie funkcji przyciskowi programowalnemu C. (Tryb fotograf./Własne) Ustawianie funkcji niestandardowych przycisku programowalnego C. (Tryb pracy/Wybór AF/MF/Tryb autofokusa/ Obszar autofokusa/ISO/Balans bieli/Tryb pomiaru/DRO/Auto HDR/Strefa twórcza/Tryb błysku/Nieustawiono) Wybór pierwszego wyświetlonego menu z menu głównego lub ekranu ostatniego menu. (Główne/Poprzednie) Wybór sygnału dźwiękowego generowanego podczas obsługi aparatu. (Dźwięk AF/Głośno/Cicho/WYŁ.) Wybór języka używanego na ekranie. Ustawianie daty i godziny. Wybór regionu, w którym aparat będzie używany. Włączanie i wyłączanie ekranu pomocy. (WŁ./WYŁ.) Ustawianie czasu, po którym aparat przełączany jest do trybu oszczędzania energii. (30 min./10 min./5 min./1 min.) Ustawianie jasności monitora LCD. (Automatyczne/Ręczny/Słonecz. dzień) Wybór koloru monitora LCD. (Czarny/Biały/Niebieski/Różowy) Wybór metody wyświetlania szerokich obrazów. (Pełny ekran/Normalna) Wybór sposobu wyświetlania obrazów w pionie. (Autom.obrót/Ręczny obrót)

STER.PRZEZ HDMI Włączanie lub wyłączanie obsługi aparatu z poziomu pilota telewizora zgodnego z interfejsem HDMI. (WŁ./WYŁ.) Połączenie USB Wybór sposobu realizacji połączenia USB. (Pam. masowa/PTP) Czyszczenie Możliwość oczyszczenia przetwornika obrazu. Wersja Wyświetlanie wersji aparatu i obiektywu. Tryb demonstracyjny Określanie, czy pokaz z filmami ma być wyświetlany, czy nie. (WŁ./WYŁ.) Nast.domyślne Przywracanie w aparacie ustawień fabrycznych. Karta pamięci — narzędzie Formatuj Formatowanie karty pamięci. Numer pliku Wybór sposobu przydzielania obrazom numerów plików. (Seryjny/Wyzeruj) Nazwa katalogu Wybór formatu nazwy folderu. (Forma standard/Forma daty) Wybierz kat. fotograf. Wybór folderu zapisu. Nowy katalog Tworzenie nowego folderu. Odz. bazę dan. obr. Naprawa pliku bazy danych obrazów, gdy chodzi o filmy, w przypadku stwierdzenia niezgodności. Wyś. miej. na karcie Wyświetlanie pozostałego czasu nagrywania filmów oraz liczby zdjęć, jakie można zapisać na karcie pamięci. Ustawienia Eye-Fi* Ustaw. przesyłania Włączanie funkcji przesyłania danych aparatu w przypadku użycia karty Eye-Fi. (WŁ./WYŁ.) * Pojawia się po włożeniu do aparatu karty Eye-Fi (oddzielnie w sprzedaży). Na pokładzie samolotu nie wolno korzystać z karty Eye-Fi włożonej do aparatu. Jeżeli w aparacie znajduje się karta Eye-Fi, funkcję [Ustaw. przesyłania] należy ustawić na [WYŁ.]. Z kart Eye-Fi można korzystać wyłącznie w krajach/regionach, gdzie zostały zakupione. Kart Eye-Fi należy używać zgodnie z ustawodawstwem krajów/regionów, gdzie zostały zakupione. Sprawdzanie dostępnych funkcji PL 55