Views
8 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Polonais

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Polonais

Funkcje dostępne w

Funkcje dostępne w poszczególnych trybach rejestrowania obrazów Dostępne funkcje zależą od wybranego trybu rejestrowania. W poniższej tabeli dostępne funkcje zaznaczono symbolem . – oznacza, że dana funkcja jest niedostępna. Niedostępne funkcje są wyświetlane na ekranie w kolorze szarym. Tryb fotograf. Kompens.eksp. Samowyzw Zdj. seryjne Wykrywanie twarzy Inteligentna auto – Zdjęcie z uśmiechem Rozległa panorama – – – – Rozległa panorama 3D – – – – Korekcja drgań – – – Wybór sceny – – – Efekt wizualny – – – – – – – – – – – – – – Program Auto Priorytet przysłony Priorytet migawki Ekspozycji ręcznej – Uwaga • Dostępność funkcji może być również ograniczona innymi warunkami oprócz trybu rejestrowania obrazów. PL 56

Dostępne tryby błysku Tryby błysku zależą od trybu rejestrowania obrazów i wybranych funkcji. W poniższej tabeli dostępne funkcje zaznaczono symbolem . – oznacza, że dana funkcja jest niedostępna. Niedostępne tryby błysku są wyświetlane na ekranie w kolorze szarym. Tryb fotograf. WYŁ. Auto błysk Bł.wypełniający Synch.dł.czas. Bł. zamykający Inteligentna auto – – – Rozległa panorama – – – – Rozległa panorama 3D – – – – Korekcja drgań – – – – Wybór sceny – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – Efekt wizualny – – Program Auto – – Priorytet przysłony – – Priorytet migawki – – Ekspozycji ręcznej – – Uwagi • Tryby błysku mogą być również ograniczone innymi warunkami oprócz trybu rejestrowania obrazów. • Nawet w przypadku wyboru działającego trybu błysku, lampa błyskowa nie będzie uruchamiana dopóki nie zostanie podniesiona. • Opcję [Auto błysk] można wybrać tylko wówczas, gdy [Tryb fotograf.] jest ustawiony na [Inteligentna auto], [Efekt wizualny] lub w pewnych trybach [Wybór sceny]. PL 57 Sprawdzanie dostępnych funkcji