Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Polonais

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Polonais

1 2 3 4 Włączyć

1 2 3 4 Włączyć komputer z systemem Macintosh i włożyć płytę CD-ROM (w zestawie) do napędu CD-ROM. Kliknąć podwójnie ikonę napędu CD-ROM. Skopiować plik [IDS_INST.pkg] z folderu [MAC] na ikonę dysku twardego. Podwójnie kliknąć plik [IDS_INST.pkg] w folderze docelowym operacji kopiowania. • Postępować według instrukcji na ekranie, aby przeprowadzić instalację. Możliwości dostarczonego oprogramowania x „PMB” Program „PMB” pozwala: • Importować zdjęcia wykonane aparatem i wyświetlać je na komputerze. • Porządkować zdjęcia na komputerze na podstawie kalendarza, według daty zdjęcia, aby móc je przeglądać. • Drukować lub zapisywać zdjęcia z datą. Szczegółowe informacje na temat programu „PMB” można znaleźć w pozycji „PMB – pomoc”. Aby uruchomić Help, wystarczy po zainstalowaniu kliknąć ikonę (PMB – pomoc) wyświetlaną na pulpicie. Albo z poziomu menu Start kliknąć: [Start] t [Wszystkie programy] t [PMB] t [PMB – pomoc]. Informacje pomocnicze do oprogramowania „PMB” (tylko w wersji angielskiej): http://www.sony.co.jp/pmb-se/ Uwaga • Program „PMB” nie jest zgodny z komputerami Macintosh. PL 60

x „Image Data Converter SR”/„Image Data Lightbox SR” Program „Image Data Converter SR” umożliwia edycję obrazów nagranych w trybie RAW z różnymi poprawkami, na przykład krzywej tonalnej, czy ostrości. Program „Image Data Lightbox SR” pozwala wyświetlać i porównywać obrazy RAW/JPEG zarejestrowane opisywanym aparatem. Szczegółowe informacje na temat programów „Image Data Converter SR” i „Image Data Lightbox SR” zawiera Help. Aby uruchomić Help, wystarczy kliknąć [Start] t [Wszystkie programy] t [Sony Image Data Suite] t [Help] t [Image Data Converter SR wer.3] lub [Image Data Lightbox SR]. Informacje pomocnicze do oprogramowania „Sony Image Data Suite” (tylko w wersji angielskiej): http://www.sony.co.jp/ids-se/ Importowanie obrazów do komputera PL 61