Views
5 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Polonais

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Polonais

Więcej informacji o

Więcej informacji o aparacie (Podręcznik α) „Podręcznik α” ze szczegółowymi objaśnieniami obsługi aparatu znajduje się na płycie CD-ROM (w zestawie). Można w nim znaleźć dogłębne wskazówki dotyczące wielu funkcji aparatu. x W przypadku użytkowników systemu Windows 1 2 3 4 Włączyć komputer i włożyć płytę CD-ROM (w zestawie) do napędu CD-ROM. Kliknąć [Podręcznik]. Kliknąć [Zainstaluj]. x W przypadku użytkowników systemu Macintosh 1 2 3 Uruchomić „Podręcznik α” z poziomu skrótu na pulpicie. Włączyć komputer i włożyć płytę CD-ROM (w zestawie) do napędu CD-ROM. Zaznaczyć folder [Podręcznik] i skopiować do komputera plik „Podręcznik.pdf” znajdujący się w folderze [PL]. Po skopiowaniu kliknąć dwukrotnie „Podręcznik.pdf”. PL 68

Rozwiązywanie problemów W przypadku problemów z aparatem, należy spróbować poniższych rozwiązań. 1 Wykonać czynności kontrolne opisane na stronach od 69 do 73. Należy również sięgnąć do pozycji „Podręcznik α” (PDF). 2 Wyjąć akumulator, odczekać około minuty, włożyć akumulator ponownie, po czym włączyć aparat. 3 Zresetować ustawienia (strona 55). 4 Należy skontaktować się ze sprzedawcą produktów Sony lub autoryzowanym serwisem Sony. Akumulator i zasilanie Nie można włożyć akumulatora. •Wkładając akumulator, należy nacisnąć dźwignię blokady brzegiem akumulatora (strona 13). •Można używać tylko akumulatora NP-FW50. Upewnić się, że posiadany akumulator to model NP-FW50. Nieprawidłowy odczyt wskaźnika stopnia naładowania akumulatora lub zbyt szybkie wyczerpywanie się akumulatora przy wskazaniu wystarczającego poziomu. •Sytuacja taka może wystąpić, gdy aparat jest używany w miejscu o bardzo wysokiej lub bardzo niskiej temperaturze. •Akumulator jest rozładowany. Włożyć naładowany akumulator (strona 12). •Akumulator jest zużyty. Wymienić go na nowy. Pozostałe informacje Nie można włączyć aparatu. •Włożyć prawidłowo akumulator (strona 13). •Akumulator jest rozładowany. Włożyć naładowany akumulator (strona 12). •Akumulator jest zużyty. Wymienić go na nowy. PL 69