Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Roumain

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Roumain

Pentru a scoate cardul

Pentru a scoate cardul de memorie din aparat Verificaţi ca indicatorul luminos de acces să nu fie aprins, apoi deschideţi capacul compartimentului pentru cardul de memorie şi apăsaţi cu o singură mişcare cardul. Indicator luminos de acces Note : • Nu scoateţi suportul de înregistrare sau acumulatorul din aparat şi nici nu opriţi alimentarea câtă vreme indicatorul luminos de acces este aprins. Este posibil ca datele să fie deteriorate. • Puneţi comutatorul de alimentare al camerei în poziţia OFF (oprit) înainte de a ataşa sau detaşa bliţul. 20

Montarea bliţului Dacă doriţi să folosiţi bliţul în timpul înregistrării, montaţi bliţul furnizat. Bliţul este activ când este ridicat şi dezactivat când este coborât. Puneţi comutatorul de alimentare al camerei în poziţia OFF înainte de a monta sau demonta bliţul. 1 Conectaţi bliţul la conectorul inteligent pentru accesorii al camerei. 2 Strângeţi şurubul pentru a fixa bliţul. 3 Pentru a acţiona bliţul, ridicaţi-l în prealabil pe verticală. • Varianta implicită de reglaj este [Bliţ automat]. Pentru modificarea acestei varianta, consultaţi pag. 206. • Coborâţi bliţul când nu mai doriţi să îl folosiţi. Note : • Alimentarea pentru bliţ este asigurată de cameră. Când camera încarcă bliţul, pe ecranul LCD apare intermitent indicatorul . Nu puteţi apăsa butonul declanşator câtă vreme acest simbol clipeşte. • Introduceţi complet conectorul bliţului în terminalul inteligent pentru accesorii al camerei şi strângeţi bine şurubul de fixare. Aveţi grijă ca bliţul să fie bine prins de cameră. z Transportul bliţului Cutia pentru bliţ poate fi ataşată în mod convenabil de cureaua de umăr. Puneţi bliţul în cutie, când nu îl folosiţi, pentru a-l proteja. 21