Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Roumain

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Roumain

2 Apăsaţi zona

2 Apăsaţi zona centrală a butonului rotativ de comandă pentru a confirma [OK]. Apăsaţi [Anulare] pentru a renunţa la această operaţie. [Anulare] [OK] z Pentru a şterge mai multe imagini Selectaţi [Meniu] T [Redare] T [Ştergere] pentru a selecta şi a şterge simultan anumite imagini. 28

Folosirea butonului rotativ de comandă şi a tastelor Butonul rotativ de comandă şi tastele vă permit să utilizaţi diverse funcţii ale camerei. Buton rotativ de comandă Când înregistraţi, funcţiile DISP (Afişarea conţinutului) şi (Compensarea expunerii) sunt atribuite butonului rotativ de comandă. La redare, butonului rotativ de comandă îi sunt atribuite funcţiile DISP (Afişarea Conţinutului) şi (Index imagini). Când rotiţi sau apăsaţi părţile din dreapta/ stânga/ sus/ jos ale butonului rotativ de comandă urmând indicaţiile afişate pe ecran, puteţi selecta elemente de reglaj. Selecţia făcută va fi aplicată când apăsaţi zona centrală a butonului rotativ de comandă. Săgeţile indică faptul că puteţi roti butonul de comandă Când opţiunile sunt afi şate pe ecran, le puteţi parcurge rotind sau apăsând părţile de sus/ jos/ stânga/ dreapta ale butonului rotativ de comandă. Apăsaţi centrul pentru a confi rma alegerea. 29