Views
11 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Roumain

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Roumain

Reglarea funcţiei

Reglarea funcţiei folosind facilitatea de Creativitate foto Puteţi acţiona în mod intuitiv camera cu ajutorul facilităţii de Creativitate foto, deoarece interfaţa a fost proiectată astfel încât să fie mai intuitivă decât cea obişnuită. Puteţi să înregistraţi un subiect efectuând operaţii mai simple şi să obţineţi cu mai mare uşurinţă fotografii pline de creativitate. 1 Apăsaţi [Meniu], apoi selectaţi [Mod înreg.] T (Auto inteligent). [Meniu] 2 Apăsaţi zona centrală a butonului de comandă. Este afişată interfaţa de Creativitate foto. Buton de comandă 3 Defocalizaţi fundalul rotind butonul de comandă. (Defocalizarea fundalului) : este ajustată estomparea fundalului. (Efecte de imagine) : este selectat efectul de filtrare dorit pentru înregistrare. (Efect ten delicat) : este stabilit nivelul pentru Efectul de ten delicat. (Temporizator/ Avans continuu) : este stabilită o întârziere de 10 secunde pentru temporizator/ Sunt înregistrate imagini în mod continuu, la mare viteză. (Intensitate) : este ajustată intensitatea (vivacitatea) imaginilor. (Culoare) : sunt ajustate culorile. (Luminozitate) : este reglată luminozitatea. Apăsaţi [Înapoi] pentru a reveni la starea iniţială. 4 Alegeţi varianta de reglaj dorită rotind butonul de comandă, apoi apăsaţi zona centrală a acestui buton. Interfaţa revine la interfaţa Creativitate foto. Repetaţi Paşii de la 2 la 4 pentru combinarea diverselor funcţii. Notă : • Creativitatea foto nu este disponibilă când este folosit un obiectiv cu montură tip E. 32

z Redarea în modul Creativitate foto În modul Creativitate foto, la apăsarea butonului este accesat modul de redare pentru Creativitate foto. Apăsaţi [Înapoi] pentru a reveni în modul înregistrare şi a fotografia folosind aceleaşi reglaje. Defocalizarea facilă a fundalului (Controlul defocalizării fundalului) 1 Selectaţi (Defocalizarea fundalului), pag. 32. 2 Defocalizaţi fundalul rotind butonul de comandă. : Rotiţi butonul în sens orar pentru a focaliza. : Rotiţi butonul în sens antiorar pentru a defocaliza. Apăsaţi [Anulare] pentru a reveni la starea iniţială. • Puteţi înregistra un film folosind valoarea stabilită pentru efectul de defocalizare. Notă : • În funcţie de distanţa de la subiect şi de obiectivul folosit, este posibil ca efectul de estompare a fundalului să nu fie sesizabil. z Pentru obţinerea de rezultate superioare ale defocalizării subiectului • Deplasaţi-vă mai aproape de subiect. • Măriţi distanţa dintre subiect şi fundal. 33