Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Roumain

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Roumain

Înregistrare

Înregistrare panoramică / Înregistrare panoramică 3D În timp ce deplasaţi circula camera, sunt înregistrate mai multe imagini care sunt, apoi, compuse într-o singură imagine parnoramică. 1 Selectaţi Înregistrare panoramică sau Înregistrare panoramică 3D, pag. 36. 2 Îndreptaţi camera spre o margine a subiectului, apoi apăsaţi complet butonul declanşator. Această parte nu va fi înregistrată 3 Deplasaţi circular camera până ce ajunge la marginea opusă a subiectului, urmând indicaţia de asistenţă ce apare pe ecranul LCD. Indicator de direcţie Notă : • Camera continuă să înregistreze în timpul [Înregistrării panoramice] şi sunetul obturatorului se aude până la încheierea înregistrării. 38

z Baleierea imaginilor panoramice la redare Puteţi baleia imaginile panoramice de la un capăt la celălalt, apăsând zona centrală a butonului rotativ de comandă, în timp ce imaginea panoramică dorită este afişată pe ecran. Apăsaţi încă o dată acest buton pentru ca baleierea imaginii să facă o pauză. Indică zona afi şată din întreaga imagine panoramică • Imaginile panoramice sunt redate cu ajutorul aplicaţiei software "PMB" aplicată (pag. 61). • Imaginile panoramice înregistrate cu alte camere este posibil să nu fie afişate sau baleiate corect. Prioritatea tipului de expunere Puteţi exprima mişcarea unui subiect mobil în diverse moduri, ajustând timpul de expunere, spre exemplu, în momentul unei mişcări rapide, folosind o viteză mare viteză a obturatorului sau sub forma unor traiecte luminoase, folosind o viteză redusă a acestuia. 1 Selectaţi S Prioritate timp de expunere (Shutter Priority), pag. 36. 2 Rotiţi butonul de comandă pentru a selecta valoarea dorită şi apăsaţi zona centrală a acestui buton. 39