Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Roumain

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Roumain

z Viteza obturatorului

z Viteza obturatorului Când este folosit un timp de expunere scurt (viteză mare a obturatorului), un subiect ce se deplasează, spre exemplu o persoană care aleargă, vehicule stropii valurilor mării vor apărea ca şi cu s-ar fi oprit. Când este folosit un timp de expunere lung (viteză mică a obturatorului), în imagine va apărea traiectoria pe care se deplasează subiectul, pentru ca mişcarea să pară mai dinamică şi mai naturală. Prioritatea diafragmei Puteţi să ajustaţi domeniul de focalizare sau să estompaţi (defocalizaţi) fundalul. 1 Selectaţi A Prioritatea diaframei (Aperture Priority), pag. 36. 2 Rotiţi butonul de comandă pentru a selecta valoarea dorită şi apăsaţi zona centrală a acestui buton. • Puteţi înregistra un film folosind valoarea stabilită la Prioritatea diafragmei. 40

Selectarea modului bliţ 1 Montaţi bliţul şi deplasaţi-l în sus, pe verticală (pag. 20). 2 Apăsaţi [Menu]. [Meniu] 3 Folosiţi butonul rotativ de comandă pentru a selecta [Camera] T [Mod bliţ], apoi apăsaţi zona centrală a acestui buton 4 Rotiţi butonul de comandă pentru a selecta modul dorit şi apăsaţi zona centrală a acestui buton. (Flash Off - Bliţ dezactivat) : Bliţul nu emite lumină chiar dacă se deplasează în sus pe verticală. (Autoflash - Bliţ automat) : Bliţul emite lumină dacă este întuneric sau dacă se fotografiază subiecte plasate contra luminii. (Fill-flash - Lumină de umplere) : Bliţul emite lumină ori de câte ori este eliberat obturatorul. (Slow sync. - Sincronizare lentă) : Bliţul emite lumină ori de câte ori este eliberat obturatorul. Sincronizarea lentă vă permite să înregistraţi o imagine clară a subiectului şi a fundalului reducând viteza obturatorului (mărind timpul de expunere). (Rear sync. - Sincronizare spate) : Bliţul emite lumină imediat înainte de încheierea expunerii, de fiecare dată când apăsaţi butonul declanşator. Va fi surprinsă traiectoria subiectelor aflate în mişcare, pentru a fi obţiunută o imagine mai naturală. • Elementele ce pot fi selectate pentru modul bliţ diferă în funcţie de modul de înregistrare (pag. 58) Raza de acţiune a bliţului Raza de acţiune a bliţului încorporat depinde de sensibilitatea ISO şi de valoarea diafragmei. Consultaţi tabelul de mai jos. F2.8 F3.5 F5.6 ISO 200 1 – 3,5 m 1 – 2,8 m 1 – 1,8 m ISO1600 2,8 – 10 m 2,3 – 8 m 1,4 – 5 m 41