Views
6 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Roumain

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Roumain

Mărirea imaginii la

Mărirea imaginii la redare (Mărirea imaginii) 1 Apăsaţi butonul (Redare) pentru a trece în modul redare. Buton (Redare) 2 Afişaţi imaginea pe care doriţi să o măriţi, apoi apăsaţi butonul [Mărire] (zona centrală a butonului rotativ de comandă). Buton rotativ de comandă 3 Rotiţi butonul de comandă pentru a ajusta scara de mărire. 4 Apăsaţi partea de sus/ jos/ dreapta/ stânga a butonului rotativ de comandă pentru a selecta zona de imagine pe care doriţi să o măriţi. • Pentru a renunţa la operaţie, apăsaţi [Exit]. 46

Afişarea listei de imagini 1 Apăsaţi butonul (Redare) pentru a trece în modul redare. Buton (Redare) 2 Apăsaţi butonul (Index imagini) de la butonul rotativ de comandă. Vor fi afişate şase imagini simultan. 3 Rotiţi butonul de comandă pentru a selecta o imagine. • Pentru a reveni la interfaţa de prezentare a unei singure imagini, selectaţi imaginea dorită, apoi apăsaţi zona centrală a butonului rotativ de comandă. z Comutarea între redarea fotografi ilor şi cea a fi lmelor Puteţi comuta cu uşurinţă între tipurile de imagini care să fie afişate în interfaţa index. Apăsaţi partea din stânga a butonului rotativ de comandă pentru a selecta (fotografie) sau (film), apoi apăsaţi zona centrală a acestui buton. Nu puteţi afişa simultan, în aceeaşi interfaţă, şi fotografii şi imagini de film. 47