Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Roumain

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Roumain

Reglaje de personalizare

Reglaje de personalizare a tastelor Adaptarea secţiunii din stânga Atribuie o funcţie secţiunii din stânga a butonului de comandă (Left Key Setting) rotativ. (Modul înregistrare (Shoot Mode)/ Recomandări înregistrare (Shoot. Tips)/ Mod drive (Drive Mode)/ Selectare AM/MF (AF/MF Select)/ Mod autofocalizare (Autofocus Mode)/ Zonă de autofocalizare (Autofocus Area)/ Zoom digital de precizie (Precision Dig. Zoom)/Sensibilitate (ISO)/ Balans de alb (White Balance) / Mod de măsurare (Metering Mode)/ DRO/Auto HDR (DRO/Auto HDR)/ Stil creativ (Creative Style)/ Mod bliţ (Flash Mode)/ Compensarea bliţului (Flash Compensation)/ Asistenţă MF (MF Assist)/ Nici o funcţie (Not set)) Adaptarea secţiunii din dreapta (Right Key Setting) Adaptarea tastei B (Soft key B Setting) Adaptarea tastei C (Soft key C Setting) Personalizare (Custom) Atribuie o funcţie secţiunii din dreapta a butonului de comandă rotativ.. (Modul înregistrare (Shoot Mode)/ Recomandări înregistrare (Shoot. Tips)/ Mod drive (Drive Mode)/ Selectare AM/MF (AF/MF Select)/ Mod autofocalizare (Autofocus Mode)/ Zonă de autofocalizare (Autofocus Area)/ Zoom digital de precizie (Precision Dig. Zoom)/Sensibilitate (ISO)/ Balans de alb (White Balance) / Mod de măsurare (Metering Mode)/ DRO/Auto HDR (DRO/Auto HDR)/ Stil creativ (Creative Style)/ Mod bliţ (Flash Mode)/ Compensarea bliţului (Flash Compensation)/ Asistenţă MF (MF Assist)/ Nici o funcţie (Not set)) Atribuie o funcţie tastei B. (Modul înregistrare (Shoot Mode)/ Recomandări înregistrare (Shoot. Tips)/ Mod drive (Drive Mode)/ Selectare AM/MF (AF/MF Select)/ Mod autofocalizare (Autofocus Mode)/ Zoom digital de precizie (Precision Dig. Zoom)/Sensibilitate (ISO)/ Balans de alb (White Balance)/ Mod de măsurare (Metering Mode)/ DRO/Auto HDR (DRO/Auto HDR)/ Stil creativ (Creative Style)/ Mod bliţ (Flash Mode)/ Compensarea bliţului (Flash Compensation)/ Asistenţă MF (MF Assist)) Atribuie o funcţie tastei C. (Modul înregistrare (Shoot Mode)/ Personalizare (Custom) Atribuie un set personalizat de funcţii tastei C. (Mod drive (Drive Mode)/ Selectare AM/MF (AF/MF Select)/ Mod autoficalizare (Autofocus Mode)/ Zonă de autofocalizare (Autofocus Area)/ Sensibilitate (ISO)/ Balans de alb (White Balance)/ Mod de măsurare (Metering Mode)/ DRO/Auto HDR (DRO/Auto HDR)/ Stil creativ (Creative Style)/ Mod bliţ (Flash Mode)/ Nici o funcţie (Not set)) 54

Reglaje principale Meniu pornire (Menu start) Semnal sonor (Beep) Vă permite să selectaţi dacă să fie afişată întotdeauna prima interfaţă a meniului sau dacă să apară interfaţa elementului cel mai recent reglat (precedent). (Superior (Top)/ Precedent (Previous)) Este selectat sunetul produs când acţionaţi camera. (Sunet AF (Sound) / Puternic (High) /Low (Slab)/ Dezactivat (Off)) Limbă ( Language) Este selectată limba folosită pentru afişarea pe ecran. Reglaje dată/ oră (Date/Time Sunt stabilite data şi ora exactă. Setup) Stabilire zonă (Area Setting) Este selectată zona unde este folosită camera. Afişare ghid de asistenţă (Help Guide Display) Este pornită / oprită afişarea ghidului de asistenţă. Activat (On) / Dezactivat (Off) Economisirea energiei (Power Save) Este stabilită perioada de timp după care camera trece în modul economic de funcţionare. (30 min./ 10 min./ 5 min./ 1 min.) Luminozitate LCD (LCD Brightness) Este stabilită luminozitatea ecranului LCD. (Auto/Manual/ Timp însorit (Sunny Weather)) Culoare ecran (Display Color) Este stabilită culoarea ecranului LCD. (Negru (Black)/ Alb (White)/ Albastru (Blue)/ Roz (Pink)) Imagine panoramică (Wide Image) Este selectată metoda de afişare a imaginilor panoramice. (Tot ecranul (Full Screen)/Normal)) Afişare la redare (Playback Display) Este selectată metoda de redare a imaginilor portret. (Rotire automată (Auto Rotate)/ Rotire manuală (Manual Rotate)) CTRL FOR HDMI Este stabilit dacă să fie acţionată sau nu camera cu ajutorul telecomenzii unui televizor compatibil HDMI. Activat (On) / Dezactivat (Off) Conexiune USB (USB Connection) Este aleasă metoda utilizată pentru conexiunea USB. (Mass Storage/PTP) Modul curăţare Permite curăţarea senzorului de imagine. (Cleaning Mode) Versiune Este afişată versiunea de cameră şi cea a obiectivului. (Version) Mod demo (Demo Mode) Este stabilit dacă să fie redată sau nu prezentarea demonstrativă cu filme. Activat (On) / Dezactivat (Off) Iniţializare (Reset Default) Camera este readusă la reglajele stabilite din fabrică. 55