Views
11 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Roumain

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Roumain

Bliţul nu

Bliţul nu funcţionează. • Ridicaţi bliţul (pag. 20). • Bliţul nu este corect montat. Ataşaţi bliţul (pag. 20). • Nu puteţi folosi un bliţ în următoarele moduri de înregistrare : – [Valori adiacente: Cont], – [Înregistrare panoramică], – [Înregistrare panoramică 3D], – [Vedere nocturnă] şi [Amurg - camera ţinută în mână] la [Selecţia Scenei], – [Contra neclaritate la mişcare], – înregistrarea filmelor. În imagine apar puncte circulare albe şi neclare când înregistraţi folosind bliţul. • Particulele (de praf, polen etc.) din aer reflectă lumina bliţului şi astfel apar în imagine. Aceasta nu reprezintă o disfuncţionalitate. Reîncărcarea bliţului durează prea mult. • Bliţul s-a declanşat succesiv la intervale scurte de timp. În asemenea cazuri, procesul de reîncărcare va dura mai mult decât în mod obişnuit, pentru a se evita încălzirea excesivă a bliţului. Imaginea înregistrată cu bliţul este prea întunecată. • Dacă subiectul este în afara razei de acţiune a bliţului (distanţa până la care poate ajunge lumina acestuia), imaginile vor fi întunecate deoarece subiectul nu este luminat de bliţ. Dacă modificaţi sensibilitatea ISO, se va modifica şi raza de acţiune a bliţului (pag. 41). Data şi ora sunt înregistrate incorect. • Reglaţi corect data şi ora (pag. 22). • Regiunea selectată cu opţiunea [Stabilire zonă] diferă de cea în care vă aflaţi. Alegeţi varianta corectă pentru opţiunea [Meniu] T [Configurare] T [Stabilire zonă]. Valoarea diafragmei şi / sau viteza obturatorului clipesc când apăsaţi pe jumătate butonul declanşator. • Subiectul este prea luminos sau prea întunecat, fiind în afara domeniului de înregistrare disponibil. Efectuaţi din nou reglajul corect. Imaginea conţine mult alb (este prea luminoasă). Apar zone luminoase neclare în imagine (Imagini “fantomă”). • Imaginea a fost înregistrată în condiţii de iluminare cu o sursă puternică de lumină şi prin obiectiv a pătruns prea multă lumină. Montaţi un parasolar (comercializat separat). 72

Colţurile imaginii sunt prea întunecate. • Dacă este folosit un filtru sau parasolarul, demontaţi-le şi încercaţi să fotografiaţi din nou. În funcţie de grosimea filtrului şi de montarea improprie a acestuia, filtrul sau parasolarul pot să apară parţial în imaginea înregistrată. Proprietăţile optice ale unor obiective pot face ca părţile periferice ale imaginii să apară prea întunecate (lumina fiind insuficientă). Ochii subiectului înregistrat apar de culoare roşie. • Activaţi funcţia de reducere a efectului de ochi roşii (Red Eye Reduction). • Apropiaţi-vă de subiect şi fotografiaţi de la o distanţă care să se încadreze în raza de acţiune a bliţului (pag. 41), când acesta este utilizat. Pe ecran apar şi rămân puncte. • Aceasta nu este o disfuncţionalitate. Aceste puncte nu vor fi însă înregistrate (pag. 74). Imaginea este neclară. • Imaginea a fost înregistrată într-un spaţiu întunecos, fără bliţ, şi au intervenit mişcări nedorite ale aparatului. Se recomandă utilizarea unui trepied sau a bliţului (pag. 20). Modurile [Amurg - camera ţinută în mână] de la [Selecţia Scenei] (pag. 37) şi [Contra neclaritate la mişcare] (pag. 37), sunt de asemenea eficiente pentru reducerea neclarităţii. Valoarea expunerii apare intermitent pe ecranul LCD. • Subiectul este prea luminos sau prea întunecat pentru domeniul de măsură al camerei. Vizualizarea imaginilor Camera foto nu poate reda imagini • Aţi modificat denumirea fişierului/directorului cu ajutorul unui calculator. • Nu este garantată redarea unei imagini cu această cameră foto dacă a fost modificată cu ajutorul calculatorului sau dacă a fost înregistrată cu alt model de cameră decât al dvs. • Camera foto este în modul USB. Renunţaţi la comunicarea USB. 73