Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Roumain

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Roumain

Mărci înregistrate •

Mărci înregistrate • este marcă înregistrată a Sony Corporation. • “Memory Stick”, , “Memory Stick PRO”, , “Memory Stick Duo”, , “Memory Stick PRO Duo”, , “Memory Stick PRO- HG Duo”, , “Memory Stick Micro”, “MagicGate” şi sunt mărci înregistrate ale Sony Corporation. • “InfoLITHIUM” este marcă de comerţ a Sony Corporation. • “Photo TV HD” este marcă de comerţ a Sony Corporation. • Microsoft, Windows şi Windows Vista sunt mărci înregistrate sau mărci comerciale ale Microsoft Corporation din Statele Unite şi/sau din alte ţări. • HDMI, sigla HDMI şi High-Definition Multimedia Interface sunt mărci de comerţ sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing LLC. • Macintosh şi MacOS sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale Apple Inc. • PowerPC este marcă de comerţ înregistrată a IBM Corporation în Statele Unite. • Intel, Intel Core şi Pentium sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Intel Corporation. • Sigla SDXC este mărcă de comerţ a SD-3C, LLC. • Eye-Fi este marcă de comerţ a Eye-Fi Inc. • MultiMediaCard este marcă înregistrată a MultiMediaCard Association. • “PlayStation” este marcă de comerţ a Sony Computer Entertainment Inc. • Adobe este marcă de comerţ înregistrată sau marcă de comerţ a Adobe Systems Incorporated în Statele Unite şi / sau în alte ţări. • În plus, denumirile produselor şi sistemelor folosite în acest manual sunt, în general, mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale dezvoltatorilor şi producătorilor respectivi. În continuare în acest manual nu vor apărea, însă în fiecare caz marcajele sau ®. 82

Index Informaţii numerice 3D Înregistrare panoramică .......................... 38 Vizualizare............................................... 48 A Activităţi sportive ....................................... 37 Acumulator “infoLithium”......................... 14 Încărcare ................................................. 14 Adaptarea Secţiunii din stânga a butonului de comandă .............................................................. 54 Secţiunii din dreapta a butonului de comandă .............................................................. 54 Tastei B .................................................... 54 Tastei C .................................................... 54 AF, zonă ~ ................................................. 50 AF/ MF, selectare ....................................... 50 AF, sursă luminoasă .................................. 53 Amurg - cameră ţinută în mână.................. 37 Asistenţă MF .............................................. 53 Apus de soare ............................................. 37 Autofocalizare, mod ................................... 50 Auto inteligent ........................................... 36 Avans continuu ........................................... 42 B Balans de alb .............................................. 51 Baleire la redare ......................................... 39 Bliţ.............................................................. 20 Bliţ, compensare~ ..................................... 52 Bliţ, mod ................................................... 41 Buton rotativ de comandă .......................... 29 C Calitatea ..................................................... 51 Calculator, cerinte de sistem ...................... 59 Card de memorie ........................................ 19 Card Eye-Fi ................................................ 56 Caroiaj ........................................................ 53 Ceas, setare ................................................ 22 Compensarea bliţului ................................. 52 Compensarea expunerii .............................. 35 Conexiune USB ......................................... 55 Condensarea umezelii ................................ 75 Configurare ................................................ 53 Continuu - prioritate viteză ........................ 43 Contra neclaritate la mişcare ...................... 37 Controlul defocalizării fundalului .............. 33 Conturi culoare ..................................................... 53 nivel ......................................................... 53 Conţinutul interfeţei .............................. 35, 50 Creativitate foto .......................................... 32 CTRL FOR HDMI ..................................... 55 Culoare, ecran ............................................ 55 Curăţare, mod ............................................ 55 Culoare, spaţiu ........................................... 53 D Data / Ora, stabilire .................................... 54 Declanşator zâmbet .................................... 50 Detecţia feţelor ........................................... 50 Detecţia zâmbetelor ................................... 50 Diafragmă, prioritate .................................. 40 Dimensiunea imaginii ................................ 44 Director denumire .................................................. 55 de înregistrare, selectare~ ........................ 55 nou ........................................................... 55 selectare ................................................... 52 Direcţie panoramă ...................................... 51 DRO/Auto HDR......................................... 52 Drive, mode~ ............................................. 50 Durata cât se poate filma ............................ 63 E Economisire energie .................................... 54 Efecte de imagine ........................................ 34 Efect de ten delicat ...................................... 50 Eliberare fără obiectiv ................................. 53 Expunere, Compensare~ ............................. 35 Expunere manuală ....................................... 36 Eye-Fi, configurare ..................................... 56 83