Views
11 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Néerlandais

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Néerlandais

2 Druk ter bevestiging

2 Druk ter bevestiging van [OK] op het midden van het instelwiel. Druk op [Annuleren] als u de bedieningshandeling wilt afsluiten. [Annuleren] [[OK]] De eenvoudige bedieningshandelingen leren z Een aantal beelden wisselen Selecteer [Menu] t [Afspelen] t [Wissen] als u bepaalde beelden wilt selecteren en tegelijkertijd wissen. NL 26

Het instelwiel en de soft-keys gebruiken Met het instelwiel en de soft-keys kunt u diverse functies van de camera gebruiken. x Instelwiel Wanneer u opnamen maakt, worden de functies DISP (Inhoud weergeven) en (Belicht.comp.) aan het instelwiel toegewezen. Wanneer u opnamen weergeeft, zijn de functies DISP (Inhoud weergeven) en (Beeldindex) aan het instelwiel toegewezen. Wanneer u draait aan de rechter-/linker-/boven-/onderzijde van het instelwiel of erop drukt, volgens aanwijzingen op het scherm, kunt u instelitems selecteren. Uw selectie wordt bepaald wanneer u drukt op het midden van het instelwiel. De pijl duidt aan dat u het instelwiel kunt draaien. Wanneer opties op het scherm worden weergegeven, kunt u die doorlopen door aan de rechter-/ linker-/boven-/onder-zijde van het instelwiel te draaien of erop te drukken. Druk op het midden als u uw keuze wilt maken. De eenvoudige bedieningshandelingen leren NL 27