Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Néerlandais

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Néerlandais

x Panorama d.

x Panorama d. beweg./3D-panor. d. beweg. Terwijl u de camera 'pant', legt het toestel diverse beelden vast en componeert ze tot één panoramisch beeld. 1 2 Selecteer (Panorama d. beweg.) of (3D-panor. d. beweg.) (bladzijde 34). Richt de camera op de rand van het onderwerp en druk vervolgens de sluiterknop volledig in. 3 Pan de camera naar het einde, volgens de aanwijzingen op de LCDmonitor. Dit gedeelte wordt niet vastgelegd. Aanwijzingsbalk Opmerking • De camera gaat verder met het maken van opnamen tijdens de [Panorama d. beweg.]-opname en de sluiter blijft klikken tot het einde van de opname. NL 36

z Panoramische beelden weergeven door te scrollen U kunt panoramische beelden van begin tot eind scrollen door op het midden van het instelwiel te drukken terwijl de panoramische beelden worden getoond. Druk opnieuw als u wilt pauzeren. Toont het weergegeven gebied van het gehele panoramische beeld. • Panoramische beelden worden weergegeven met de geleverde software "PMB" (bladzijde 60). • Panoramische beelden die zijn opgenomen met andere camera's zullen misschien niet goed kunnen worden weergegeven of gescrold. x Sluitertijdvoorkeuze U kunt de beweging van een bewegend onderwerp op diverse manieren tot uitdrukking brengen door de sluitertijd aan te passen, bijvoorbeeld, de beweging 'bevriezen' met een snelle sluitertijd of een spoor van beweging achter het onderwerp aan vastleggen met een langzame sluitertijd. 1 2 Selecteer S (Sluitertijdvoorkeuze) (bladzijde 34). Selecteer de gewenste waarde door aan het instelwiel te draaien en druk op het midden. De opnamefuncties gebruiken NL 37