Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Tchèque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Tchèque

Príprava akumulátora

Príprava akumulátora Pred prvým použitím fotoaparátu nabite akumulátor NP-FW50 “InfoLITHIUM” (dodávaný). x Nabíjanie akumulátora Akumulátor “InfoLITHIUM” je možné nabíjať, aj keď nie je úplne vybitý. Môžete ho tiež používať, aj keď nie je úplne nabitý. Príprava fotoaparátu 1 2 Akumulátor založte do nabíjačky. • Akumulátor pritlačte tak, aby zacvakol. Nabíjačku pripojte do elektrickej siete. • Keď je nabíjanie dokončené, indikátor CHARGE zhasne. • Čas potrebný na nabitie úplne vybitého akumulátora pri teplote 25°C je cca 250 minút. Pre USA a Kanadu Konektor (koncovka) Indikátor CHARGE Pre iné krajiny/regióny než USA a Kanada Indikátor CHARGE Sieťová šnúra SK 14

Poznámky • Čas nabíjania závisí od kapacity akumulátora a podmienok nabíjania. • Akumulátor odporúčame nabíjať pri okolitej teplote 10°C až 30°C. Pri iných teplotách nemusí byť možné akumulátor nabiť správne. • Nabíjačku pripojte do najbližšej elektrickej zásuvky. • Pri prvom použití akumulátora, alebo ak ste ho dlhší čas nepoužívali, môže indikátor CHARGE blikať rýchlo. V takomto prípade vyberte akumulátor z nabíjačky a znova ho do nej vložte a potom ho nabite. • Akumulátor nenabíjajte znova ihneď po jeho nabití, alebo ak ste ho po nabití nepoužívali. Takto sa znehodnocujú vlastnosti akumulátora. z Používanie fotoaparátu v zahraničí — Zdroje napájania Fotoaparát, nabíjačku a AC adaptér AC-PW20 (v predaji zvlášť) môžete používať v akejkoľvek krajine/regióne so striedavým napätím (AC) v elektrickej sieti v rozsahu 100 V až 240 V, 50 Hz/60 Hz. Nie je potrebný žiadny napäťový transformátor a jeho používanie môže spôsobiť poruchu. Príprava fotoaparátu x Vloženie nabitého akumulátora 1 Posuňte ovládač otvorenia krytu a súčasne kryt otvorte. 2 Hranou akumulátora zatlačte ovládač zaistenia a pevne a úplne vložte akumulátor. Ovládač zaistenia SK 15