Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Tchèque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Tchèque

3 Jemne pritlačte

3 Jemne pritlačte objektív k fotoaparátu a otáčajte ho doprava, kým nezacvakne do správnej a zaistenej polohy. • Objektív nasadzujte rovno a priamo. Príprava fotoaparátu Poznámky • Pri nasadzovaní objektívu nestláčajte tlačidlo uvoľnenia objektívu. • Pri nasadzovaní objektívu nepoužívajte silu. • Ak chcete používať objektívy s montážnym uchytením A-mount (v predaji zvlášť), je potrebný montážny adaptér (v predaji zvlášť). Podrobnosti pozri v návode na použitie montážneho adaptéra. x Zloženie objektívu 1 Zatlačte tlačidlo uvoľnenia objektívu na doraz a otáčajte objektív doľava, kým sa nezastaví. Tlačidlo uvoľnenia objektívu SK 18 Poznámky • Ak pri výmene objektívu vniknú do vnútra fotoaparátu nečistoty a priľnú na povrch snímacieho prvku (časť fungujúca ako film), môžu sa v závislosti od podmienok snímania premietnuť do nasnímaných záznamov. Pri vypnutí fotoaparát jemne zavibruje. Spôsobuje to protiprachová funkcia, ktorá zabraňuje priľnutiu prachových častíc na snímací prvok. Objektív však nasadzujte alebo skladajte rýchlo a mimo prašných miest. • Fotoaparát nenechávajte s nenasadeným objektívom. • Ak chcete použiť kryt tela alebo zadný kryt objektívu, zakúpte si kryty ALC-B1EM (kryt tela) alebo ALC-R1EM (zadný kryt objektívu) (v predaji zvlášť).

Vloženie pamäťovej karty (v predaji zvlášť) 1 Otvorte kryt. 2 Vložte pamäťovú kartu. • Pamäťovú kartu vložte správne podľa obrázka, kým nezacvakne. Príprava fotoaparátu Správnosť vkladania overíte podľa zrezaného rohu. 3 Zatvorte kryt. x Vhodné pamäťové karty S fotoaparátom môžete používať nasledovné pamäťové karty. “Memory Stick PRO Duo”, “Memory Stick PRO-HG Duo”, SD Card, SDHC Card a SDXC Card. Nie je možné používať karty MultiMediaCard. Na snímanie pohyblivého záznamu odporúčame používať nasledovné pamäťové karty. V tomto návode sú karty “Memory Stick PRO Duo” a “Memory Stick PRO-HG Duo” spoločne označované názvom “Memory Stick PRO Duo” a SD Card, SDHC Card a SDXC Card spoločne označované názvom “SD Card”. • (Mark2) (“Memory Stick PRO Duo” (Mark2)) • (“Memory Stick PRO-HG Duo”) • SD Card, SDHC Card, SDXC Card (Class 4 alebo vyššie triedy) SK 19