Views
11 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Tchèque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Tchèque

Snímanie v rôznych

Snímanie v rôznych režimoch 1 Stlačte [Menu]. [Menu] 2 Otočným ovládačom zvoľte [Shoot Mode] (Režim snímania) t želaný režim a stlačte stred ovládača. (Intelligent Auto) (Inteligentný automatický režim): Fotoaparát vyhodnotí objekt a vykoná správne nastavenia. SCN (Scene Selection) (Výber scény): Snímanie s predvoleným nastavením scén podľa daného objektu alebo podmienok. (Picture Effect) (Obrazový efekt): Snímanie so želanými efektmi, aby sa vyjadrila unikátna atmosféra. (Anti Motion Blur) (Ochrana pred rozmazaním pohybom): Redukcia otrasov fotoaparátu pri snímaní v tmavom interiéri alebo v režime telefoto. (Sweep Panorama) (Posúvaná panoráma): Snímanie panoramatických záberov. (3D Sweep Panorama) (Posúvaná 3D panoráma): Snímanie 3D panoramatických záberov, ktoré sa využijú pri prehrávaní na 3D-kompatibilnom TVP. M (Manual Exposure) (Manuálna expozícia): Nastavenie clony a rýchlosti uzávierky. S (Shutter Priority) (Priorita rýchlosti uzávierky): Nastavenie rýchlosti uzávierky, aby sa vyjadril pohyb objektu. A (Aperture Priority) (Priorita clony): Nastavenie oblasti zaostrenia alebo nastavenie rozostrenia pozadia. P (Program Auto): Automatické snímanie s predprogramovanými nastaveniami, ktoré umožní upraviť nastavenia s výnimkou expozície (clona a rýchlosť uzávierky). SK 36

x Scene Selection (Výber scény) 1 2 x Anti Motion Blur (Ochrana pred rozmazaním pohybom) Režim je vhodný pre snímanie v interiéroch bez blesku, aby sa redukovalo rozmazanie objektu. 1 2 Zvoľte SCN (Scene Selection) (Výber scény) (str. 36). Otáčaním otočného ovládača zvoľte želaný režim a stlačte stred ovládača. (Portrait) (Portrét): Pozadie sa rozostrí a objekt sa nasníma ostro. Jemné podanie odtieňov pokožky. (Landscape) (Krajinka): Snímanie celého rozsahu scény s presným zaostrením a živými farbami. (Macro) (Makro): Snímanie blízkych objektov (kvetiny, hmyz, potraviny či malé predmety). (Sports Action) (Športová akcia): Snímanie objektov v pohybe s vysokou rýchlosťou uzávierky, takže je objekt statický. Fotoaparát sníma objekt nepretržito, kým sa drží spúšť. (Sunset) (Západ slnka): Snímanie krás západu slnka. (Night Portrait) (Nočný portrét): Snímanie portrétov v nočných scenériách. Nasaďte blesk a aktivujte ho. (Night View) (Nočný pohľad): Snímanie nočných scén bez narušenia charakteristickej atmosféry. (Hand-held Twilight) (Snímanie za šera z ruky): Snímanie nočných scén s nižším šumom a rozmazaním bez statívu. Nasníma sa séria snímok a aplikuje sa spracovanie obrazu, ktoré zredukuje rozmazanie objektu, otrasy fotoaparátu a šum. Zvoľte (Anti Motion Blur) (Ochrana pred rozmazaním pohybom) (str. 36). Snímajte so zatlačenou spúšťou. Fotoaparát skombinuje šesť snímok nasnímaných s vysokou citlivosťou do jedného záberu, takže sa zredukujú otrasy fotoaparátu, čím sa predíde šumu v obraze. Používanie funkcií snímania SK 37