Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Tchèque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Tchèque

Používanie funkcií

Používanie funkcií prehrávania Zväčšenie prehrávaného záznamu (Zväčšenie obrazu) 1 Stlačením tlačidla (Prehrávanie) aktivujte režim prehrávania. 2 Zobrazte záznam, ktorý chcete zväčšiť, potom stlačte [Enlarge] (Zväčšiť) (stred otočného ovládača). Tlačidlo (Prehrávanie) 3 4 Otáčaním otočného ovládača nastavte mieru. Stláčaním pravej/ľavej/hornej/dolnej časti otočného ovládača zvoľte časť, ktorú chcete zväčšiť. • Pre zrušenie operácie stlačte [Exit] (Koniec). Otočný ovládač SK 46

Zobrazenie prehľadu miniatúr (indexové zobrazenie) 1 Stlačením tlačidla (Prehrávanie) aktivujte režim prehrávania. 2 Stlačte (Image Index) (Indexové zobrazenie) na otočnom ovládači. Zobrazí sa šesť miniatúr naraz. Tlačidlo (Prehrávanie) 3 Otáčaním otočného ovládača zvoľte miniatúru. • Pre obnovenie zobrazenia samostatného záberu/záznamu zvoľte želanú miniatúru a stlačte stred otočného ovládača. z Prepínanie medzi zobrazením statických záberov a pohyblivých záznamov V indexovom zobrazení môžete jednoducho prepínať typ zobrazovaných miniatúr. Stláčaním ľavej časti otočného ovládača zvoľte (Statické zábery) alebo (Pohyblivý záznam) a stlačte stred ovládača. V tom istom indexovom zobrazení nie je možné zobraziť miniatúry statických záberov aj pohyblivých záznamov. Používanie funkcií prehrávania SK 47