Views
11 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Tchèque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Tchèque

Příprava akumulátoru

Příprava akumulátoru Před prvním použití fotoaparátu nabijte akumulátor „InfoLITHIUM“ NP-FW50 (součást příslušenství). x Nabíjení akumulátoru Akumulátor „InfoLITHIUM“ můžete nabíjet i v případě, že není zcela vybitý. Rovněž jej lze používat, i pokud není plně nabitý. Příprava fotoaparátu 1 2 Vložte akumulátor do nabíječky. •Zatlačte akumulátor tak, aby zacvakl. Připojte nabíječku do síťové Pro USA a Kanadu zásuvky. Zástrčka • Po dokončení nabíjení zhasne indikátor CHARGE (Nabíjení). • Doba vyžadovaná pro nabití zcela vybitého akumulátoru je při teplotě 25 °C asi 250 minut. Indikátor CHARGE (Nabíjení) Pro jiné země/oblasti než USA a Kanada Indikátor CHARGE (Nabíjení) Síťový kabel CZ 12

Poznámky • Doba nabíjení závisí na zbývající kapacitě akumulátoru nebo podmínkách nabíjení. • Doporučujeme nabíjet akumulátor při okolní teplotě v rozsahu 10 °C až 30 °C. Nabíjení mimo tento teplotní rozsah nemusí být efektivní. •Připojte nabíječku do nejbližší síťové zásuvky. •Při prvním použití akumulátoru nebo pokud nebyl akumulátor delší dobu používán, může indikátor CHARGE (Nabíjení) rychle blikat. V takových případech vyjměte a opět vložte akumulátor do nabíječky a potom jej nabijte. • Nepokoušejte se nabíjet akumulátor ihned po jeho nabití nebo pokud nebyl po nabití ještě používán. V takovém případě by byl ovlivněn výkon akumulátoru. z Používání fotoaparátu v zahraničí — zdroj napájení Fotoaparát, nabíječku a síťový adaptér AC-PW20 (k dostání samostatně) můžete používat v jakékoliv zemi nebo oblasti se síťovým napětím 100 V až 240 V střídavých, 50 Hz/60 Hz. Nepoužívejte elektronický transformátor napětí, protože by mohl způsobit poruchu. Příprava fotoaparátu x Vložení nabitého akumulátoru 1 Posuňte páčku pro otevření krytu a otevřete kryt. CZ 13