Views
11 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Tchèque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Tchèque

SK 64 Pohyblivý záznam

SK 64 Pohyblivý záznam V uvedenej tabuľke sú uvedené orientačné dostupné časy pohyblivých záznamov. Ide o celkové časy všetkých súborov pohyblivých záznamov. Nepretržité snímanie je možné v dĺžke cca 29 minút na jedno snímanie. Maximálna veľkosť súboru pohyblivého záznamu je cca 2 GB. (h (hodiny), m (minúty), s (sekundy)) Kapacita Veľkosť 1280 × 720 (Fine) (Vysoká kvalita) 1280 × 720 (Standard) (Štandard) Číslo v zátvorkách ( ) udáva minimálny dostupný čas záznamu. Poznámka 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB 32 GB 26 m (20 m) 40 m (26 m) 53 m (41 m) 1 h 20 m (53 m) 1 h 48 m (1 h 23 m) 2 h 42 m (1 h 48 m) 3 h 37 m (2 h 46 m) 5 h 26 m (3 h 37 m) 7 h 16 m (5 h 34 m) 10 h 54 m (7 h 16 m) • Dostupný čas pre snímanie pohyblivých záznamov sa líši, pretože fotoaparát sníma s variabilným dátovým tokom (VBR), ktorý automaticky nastavuje kvalitu obrazu podľa snímanej scény. Ak snímate rýchlo sa pohybujúci objekt, obraz bude ostrejší, ale dostupný čas pre snímanie sa skráti, pretože sa využije vyššia kapacita pamäte. Dostupný čas pre snímanie tiež závisí od podmienok snímania, snímaného objektu alebo nastavenia kvality/veľkosti. x Dostupné počty statických záberov, ktoré je možné nasnímať pomocou akumulátora Orientačný dostupný počet statických záberov pri používaní maximálne nabitého dodávaného akumulátora je cca 400. V závislosti od podmienok používania môžu byť skutočné počty nižšie od uvedených. • Uvedený počet platí za predpokladu maximálne nabitého akumulátora a v nasledovných situáciách: – Pri okolitej teplote 25°C. – [Quality] (Kvalita) je nastavené na [Fine] (Vysoká kvalita). – [Autofocus Mode] (Režim automatického zaostrovania) je nastavené na [Single-shot AF] (Automatické zaostrovanie na jeden záber). – Jedno snímanie každých 30 sekúnd. – Blesk (HVL-F7S) blysne pri každom druhom snímaní. – Po 10 snímaniach vypnete a znova zapnete napájanie. – Používa sa akumulátor nabíjaný ešte hodinu po zhasnutí indikátora CHARGE. – Používa sa pamäťová karta Sony “Memory Stick PRO Duo” (v predaji zvlášť).

• Metóda merania je založená na štandarde CIPA. (CIPA: Camera & Imaging Products Association - Asociácia snímacích a zobrazovacích zariadení) Iné SK 65