Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Tchèque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Tchèque

SK 74 Bezpečnostné

SK 74 Bezpečnostné upozornenia Funkcie dostupné vo fotoaparáte Sledovanie záberov/záznamu vo formáte 3D nasnímaného týmto fotoaparátom na 3D-kompatibilných TVP/monitoroch môže u niektorých ľudí vyvolávať neštandardné stavy (napr. namáhanie zraku, únava alebo nevoľnosť). Odporúčame vám počas sledovania 3D záznamu pravidelné prestávky. Dĺžka a frekvencia potrebných prestávok závisí od konkrétneho diváka. Rozhodnutie je na vás. V prípade pocitu neštandardného stavu prestaňte sledovať 3D záznam, až kým pocit nepominie. V prípade potreby kontaktujte lekára. Podrobnosti pozri tiež v návode na použitie iného pripojeného zariadenia alebo softvéru používaného s fotoaparátom. Vplyv na detských divákov (obzvlášť mladších než 6 rokov) sa zatiaľ stále sleduje, pretože deti sú obecne náchylnejšie na nepriaznivé vplyvy. Skôr ako dovolíte deťom sledovať 3D záznam, konzultujte to s lekárom (detský alebo očný špecialista). Zodpovedné osoby sú povinné poučiť maloletých o všetkých vyššie uvedených odporúčaniach. LCD displej a objektív • LCD displej je vyrobený vysoko presnou technológiou. Na LCD displeji sa však môžu permanentne objavovať malé tmavé a/alebo jasné body (červené, modré, zelené alebo biele). Tieto body sú výsledkom normálneho výrobného procesu a nijakým spôsobom neovplyvňujú obraz. Čierne, biele, červené, modré a zelené body • Fotoaparát nedržte za LCD displej. • Na zadnej strane LCD displeja je magnet. Medzi LCD displej a telo fotoaparátu nedávajte predmety náchylné na vplyv magnetického poľa (diskety, kreditné karty). Magnet • V chladnom prostredí môžu v obraze na LCD displeji vznikať závoje. Nejde o poruchu. Po zapnutí fotoaparátu v chladnom prostredí môže zostať LCD displej dočasne tmavý. • Na LCD displej príliš netlačte. Displej môže zobrazovať nesprávne a môže dôjsť k jeho poruche. • Fotoaparát nevystavuje priamemu slnečnému žiareniu. Ak sa slnečný lúč cez objektív zaostrí na blízky predmet, môže vzniknúť požiar. Ak fotoaparát musí zostať na slnku, nasaďte predný kryt objektívu.

Používanie objektívu a príslušenstva Odporúčame používať objektívy/ príslušenstvo Sony špecificky pripravené podľa vlastností tohto fotoaparátu. Používanie iných produktov od iných výrobcov môže spôsobiť nesprávne fungovanie fotoaparátu alebo nehody a poškodenie fotoaparátu. Pätica pre inteligentné príslušenstvo Prepínač napájania na fotoaparáte nastavte do polohy OFF pred nasadením/zložením príslušenstva (napr. blesk) do pätice pre inteligentné príslušenstvo. Ak nasadzujete príslušenstvo, nasuňte ho do pätice úplne a správne a zaistite ho dotiahnutím skrutky. Príslušenstvo musí byť na fotoaparáte pevne nasadené. Fotoaparát nepoužívajte/ neumiestňujte na nasledovných miestach • Na extrémne horúce, suché alebo vlhké miesta Na miesta ako napríklad autá zaparkované na slnku. Fotoaparát sa môže zdeformovať, alebo môže dôjsť k poruche. • Na miesta vystavené priamemu slnečnému žiareniu alebo vysokým teplotám Fotoaparát sa môže zdeformovať, môžu sa zmeniť farby povrchovej úpravy, alebo môže dôjsť k poruche. • Na miesta vystavené vibráciám • Na miesta vystavené magnetizmu • Na miesta vystavené piesku a prachu Dávajte pozor, aby nedošlo k vniknutiu piesku alebo prachu do fotoaparátu. Môže to poškodiť váš fotoaparát. Poškodenie je niekedy neopraviteľné. Držadlo Držadlo má špeciálny povrch. Ak príde do styku s tmavou textíliou, kožou atď. môžu sa zmeniť farby jeho povrchovej úpravy. Skladovanie Ak fotoaparát nepoužívate, nasaďte predný kryt objektívu. Teplota fotoaparátu Ak fotoaparát používate dlhší čas, môže byť fotoaparát alebo akumulátor príliš horúci. Nejde o poruchu. Prevádzková teplota Prevádzková teplota pre tento fotoaparát je v rozmedzí 0°C až 40°C. Fotoaparát neodporúčame prevádzkovať pri teplotách presahujúcich tento interval. Kondenzácia vlhkosti Ak fotoaparát prenesiete priamo z chladného miesta na teplé, môže vo vnútri fotoaparátu alebo na jeho povrchu kondenzovať vlhkosť. V takomto prípade váš fotoaparát nebude pracovať správne. Ochrana pred kondenzáciou vlhkosti Pred prenesením fotoaparátu z chladného miesta na teplé ho vložte do plastovej tašky a tašku hermeticky uzavrite. Keď sa teplota vo vnútri tašky vyrovná s teplotou okolia (asi po hodine), vyberte fotoaparát z tašky von. SK 75 Iné