Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Tchèque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Tchèque

SK 82 • Macintosh a

SK 82 • Macintosh a Mac OS sú obchodné značky alebo ochranné známky spoločnosti Apple Inc. • PowerPC je ochranná známka spoločnosti IBM Corporation v USA. • Intel, Intel Core a Pentium sú obchodné značky alebo ochranné známky spoločnosti Intel Corporation. • Logo SDXC je obchodná značka spoločnosti SD-3C, LLC. • Eye-Fi je obchodná značka spoločnosti Eye-Fi Inc. • MultiMediaCard je obchodná značka asociácie MultiMediaCard Association. • Adobe je ochranná známka alebo obchodná značka spoločnosti Adobe Systems Incorporated registrovaná v USA a/alebo ostatných krajinách. • Všetky ostatné názvy produktov a systémov spomenuté v tomto návode sú všeobecne obchodnými značkami alebo ochrannými známkami príslušných spoločností. Označenie alebo ® však nie je vždy v tomto návode uvádzané.

Index Číslice 3D Sweep Panorama (Posúvaná 3D panoráma) ........ 38 3D Viewing (3D zobrazenie)....... 48 A AF Illuminator (AF iluminátor)..... 53 AF/MF Select (Výber automatického/ manuálneho zaostrovania)....... 50 Akumulátor.................................. 14 Anti Motion Blur (Ochrana pred rozmazaním pohybom)............ 37 Aperture Priority (Priorita clony) .... 40 Area Setting (Nastavenie oblasti).... 54 Aspect Ratio (Pomer strán).......... 51 Auto Review (Automatický náhľad) ............. 53 Autofocus Area (Zóna automatického zaostrovania) .............................. 50 Autofocus Mode (Režim automatického zaostrovania) ..... 50 B Beep (Pípanie) ............................. 55 Blesk ............................................ 20 C Cleaning Mode (Režim čistenia) .... 55 Color Space (Farebný priestor).... 54 Continuous Adv. (Pokročilé nepretržité snímanie)............... 42 Creative Style (Kreatívny štýl) .... 52 CTRL FOR HDMI (Ovládanie cez HDMI)............ 55 Custom (Vlastné) ......................... 54 D Date/Time Setup (Nastavenie dátumu/času) ....... 55 Delete (Odstrániť)........................ 27 Demo Mode (Predvádzací režim).... 56 Display Card Space (Zobraziť miesto na karte).......... 56 Display Color (Farba displeja) ...... 55 Display Contents (Zobrazenie obsahu) ........... 35, 51 Dotykové tlačidlá ........................ 30 Drive Mode (Režim mechaniky) .... 50 DRO/Auto HDR ............................ 52 E Enlarge (Zväčšiť)......................... 46 Enlarge Image (Zväčšiť obraz) ..... 46 Eye-Fi Setup (Nastavenie Eye-Fi)................ 56 F Face Detection (Detekcia tváre) ...... 50 File Number (Číslovanie súborov)............... 56 Fill-flash (Vynútený blesk) ......... 41 Flash Compensation (Kompenzácia blesku) ............ 52 Flash Mode (Režim blesku) ........ 41 Folder Name (Názov priečinka) ..... 56 Format (Formátovať) ................... 56 G Grid Line (Mriežka) .................... 53 H Handbook (Príručka)................... 69 Hand-held Twilight (Snímanie za šera z ruky) ....... 37 Help Guide Display (Zobrazenie pomocných informácií)........... 55 High ISO NR (Redukcia šumu pri vysokej citlivosti ISO)....... 54 Histogram.................................... 54 SK 83 Iné