Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Tchèque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Tchèque

Základní ovládání

Základní ovládání Pořizování snímků V režimu (Intelligent Auto) (Inteligentní automatika) provede fotoaparát analýzu objektu a umožní vám fotografovat s optimálními nastaveními. Základní ovládání 1 2 3 Nastavením vypínače napájení do polohy ON (Zapnuto) zapněte fotoaparát. Nasměrujte fotoaparát na objekt. Pokud fotoaparát rozpozná určitou scénu, zobrazí se na LCD displeji ikona a název příslušné scény. (Night View) (Noční pohled), (Tripod Night View) (Noční pohled - stativ), (Night Portrait) (Noční portrét), (Backlight) (Protisvětlo), (Backlight Portrait) (Portrét v protisvětle), (Portrait) (Portrét), (Landscape) (Krajina) nebo (Macro) (Makro). Při použití objektivu se zoomem můžete nastavit vhodný záběr otáčením kroužku zoomu. Ikona a název scény Kroužek zoomu CZ 22

4 Namáčknutím tlačítka spouště proveďte zaostření. Při potvrzení zaostření zazní zvukový signál a rozsvítí se indikátor z. 5 Indikátor zaostření Domáčknutím tlačítka spouště pořiďte snímek. Záznam videosekvencí Základní ovládání 1 2 3 4 Nastavením vypínače napájení do polohy ON (Zapnuto) zapněte fotoaparát. Nasměrujte fotoaparát na objekt. Stisknutím tlačítka MOVIE (Videosekvence) spusťte záznam. Zaostření a jas jsou nastaveny automaticky. Pokud během záznamu namáčknete tlačítko spouště, bude možné provést zaostření rychleji. Tlačítko MOVIE (Videosekvence) Dalším stisknutím tlačítka MOVIE (Videosekvence) ukončete záznam. CZ 23