Views
11 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Tchèque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Tchèque

Poznámky •Během

Poznámky •Během záznamu videosekvence může být rovněž zaznamenán zvuk činnosti fotoaparátu a objektivu. Záznam zvuku můžete zrušit výběrem nabídky [Menu (Nabídka)] (Nabídka) t [Setup] (Nastavení) t [Movie Audio Rec] (Záznam zvuku videosekvence) t [Off] (Vypnuto) (strana 27, 55). • Dostupná doba nepřetržitého záznamu videosekvence závisí na okolní teplotě a stavu fotoaparátu. •Při zvýšení teploty fotoaparátu, jako například v režimu sériového snímání, se může zobrazit zpráva „Camera overheating. Allow it to cool.“ (Fotoaparát se přehřívá. Nechte jej vychladnout.). V takovém případě vypněte fotoaparát apočkejte, dokud se jeho teplota nesníží. Základní ovládání Přehrávání snímků 1 Stiskněte tlačítko (přehrávání). Na LCD displeji se zobrazí poslední pořízený snímek. Tlačítko (přehrávání) x Výběr snímku Otáčejte ovládacím kolečkem. x Přehrávání videosekvencí 1 V režimu přehrávání stiskněte tlačítko (Image Index) (Seznam snímků) na ovládacím kolečku. Zobrazí se šest snímků. CZ 24

2 3 Opakovaným stisknutím levé části ovládacího kolečka vyberte ikonu (videosekvence) a potom stiskněte střed. Pro návrat k přehrávání snímků vyberte ikonu (statický snímek) (strana 46). Otáčením ovládacího kolečka vyberte požadovanou videosekvenci a potom stiskněte střed. Během přehrávání videosekvence Pozastavení/obnovení přehrávání Rychlý posun vpřed Rychlý posun vzad Nastavení hlasitosti zvuku Funkce ovládacího kolečka Stiskněte střed. Stiskněte pravou část nebo otáčejte ve směru hodinových ručiček. Stiskněte levou část nebo otáčejte proti směru hodinových ručiček. Stiskněte spodní část t horní/spodní část. Základní ovládání Vymazání snímků Můžete vymazat aktuálně zobrazený snímek. 1 Zobrazte požadovaný snímek a stiskněte tlačítko [Delete] (Vymazat). [Delete] CZ 25