Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Tchèque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Tchèque

2 Stisknutím středu

2 Stisknutím středu ovládacího kolečka potvrďte možnost [OK]. Stisknutím tlačítka [Cancel] (Zrušit) ukončete operaci. [Cancel] [OK] Základní ovládání z Vymazání několika snímků Pomocí nabídky [Menu (Nabídka)] (Nabídka) t [Playback] (Přehrávání) t [Delete] (Vymazání) můžete vybrat a vymazat více snímků současně. CZ 26

Používání ovládacího kolečka a funkčních tlačítek Ovládací kolečko a funkční tlačítka vám umožňují používat různé funkce fotoaparátu. x Ovládací kolečko Během fotografování jsou ovládacímu kolečku přiřazeny funkce DISP (Display Contents) (Zobrazení na LCD displeji) a (Exposure Comp.) (Kompenzace expozice). Během přehrávání jsou ovládacímu kolečku přiřazeny funkce DISP (Display Contents) (Zobrazení na LCD displeji) a (Image Index) (Seznam snímků). Otáčením nebo stisknutím levé/pravé/horní/spodní části ovládacího kolečka (podle zobrazení na LCD displeji) můžete vybrat položky pro nastavení. Pro potvrzení výběru stiskněte střed ovládacího kolečka. Šipka znamená, že můžete otáčet ovládacím kolečkem. Základní ovládání Pokud jsou na LCD displeji zobrazeny možnosti, můžete jimi procházet otáčením nebo stisknutím levé/pravé/horní/spodní části ovládacího kolečka. Pro potvrzení výběru stiskněte střed ovládacího kolečka. CZ 27