Views
11 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Tchèque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Tchèque

x Funkční tlačítka

x Funkční tlačítka Funkce těchto tlačítek se mění v závislosti na kontextu. Funkce přiřazená jednotlivých tlačítkům je zobrazena na LCD displeji. Pro použití funkce uvedené v pravém horním rohu LCD displeje stiskněte funkční tlačítko A. Pro použití funkce uvedené v pravém spodním rohu LCD displeje stiskněte funkční tlačítko B. Pro použití funkce uvedené uprostřed stiskněte střed ovládacího kolečka (funkční tlačítko C). V tomto návodu k obsluze jsou funkční tlačítka znázorněna ikonou nebo funkcí zobrazenou na LCD displeji. Základní ovládání A C B V tomto případě pracuje funkční tlačítko A jako tlačítko [Menu (Nabídka)] (Nabídka) a funkční tlačítko B jako tlačítko [Shoot. Tips] (Rady při fotografování). Funkční tlačítko C pracuje jako tlačítko [Shoot Mode] (Režim fotografování). CZ 28

Použití funkce nápovědy fotoaparátu Fotoaparát nabízí různé „nápovědy“, které popisují jednotlivé funkce, a také „rady při fotografování“, které uvádí tipy pro lepší fotografování. Tyto funkce vám umožní efektivnější používání fotoaparátu. x Nápověda Při změně nastavení atd. zobrazí fotoaparát nápovědu popisující vybranou funkci. Nápovědu můžete skrýt výběrem nabídky [Menu (Nabídka)] (Nabídka) t [Setup] (Nastavení) t [Help Guide Display] (Zobrazení nápovědy) t [Off] (Vypnuto). x Rady při fotografování V závislosti na vybraném režimu fotografování zobrazí fotoaparát různé rady. 1 Pokud je v pravém spodním rohu LCD displeje zobrazena položka [Shoot. Tips] (Rady při fotografování), stiskněte tlačítko vpravo dole (strana 28). Automaticky se zobrazí příslušná rada podle aktuálního objektu. Základní ovládání [Shoot. Tips] 2 Stiskněte levou nebo pravou část ovládacího kolečka a vyhledejte požadovanou radu. • Pro posouvání textu nahoru a dolů otáčejte ovládacím kolečkem. z Zobrazení všech rad při fotografování Pomocí nabídky můžete procházet všechny rady při fotografování. 1[Menu (Nabídka)] t [Camera (Fotoaparát)] t [Shooting Tip List (Seznam rad při fotografování)]. 2Vyhledejte požadovanou radu. Požadovanou radu můžete zobrazit i prostřednictvím funkce [Table of contents] (Obsah). CZ 29