Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Tchèque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Tchèque

Změna zobrazení na LCD

Změna zobrazení na LCD displeji (DISP) (Zobrazení) 1 Stiskněte tlačítko DISP (Zobrazení) na ovládacím kolečku. 2 Opakovaným stisknutím tlačítka DISP (Zobrazení) vyberte požadovaný režim. Během fotografování Disp. Basic Info (Zobrazení základních informací): Zobrazení základních informací o fotografování. Grafické zobrazení času závěrky a hodnoty clony, kromě případu nastavení položky [Shoot Mode] (Režim fotografování) na [Intelligent Auto (Inteligentní automatika)] (Inteligentní automatika) nebo [Sweep Panorama (Panoramatický záběr)] (Panoramatický záběr). Display Info. (Zobrazení informací): Zobrazení informací o záznamu. No Disp. Info. (Žádné zobrazení informací): Informace o záznamu nejsou zobrazovány. Během přehrávání Display Info. (Zobrazení informací): Zobrazení informací o záznamu. Histogram (Histogram): Kromě informací o záznamu bude rovněž zobrazeno grafické znázornění rozložení jasu. No Disp. Info. (Žádné zobrazení informací): Informace o záznamu nejsou zobrazovány. CZ 34

Fotografování v různých režimech 1 Stiskněte tlačítko Menu (Nabídka). 2 [Menu (Nabídka)] Pomocí ovládacího kolečka vyberte nabídku [Shoot Mode] (Režim fotografování) t požadovaný režim a stiskněte střed ovládacího kolečka. Intelligent Auto (Inteligentní automatika): Na základě analýzy objektu provede fotoaparát vhodná nastavení. SCN (Scene Selection (Výběr scény)) (Výběr scény): Použití přednastavených hodnot vhodných pro daný objekt nebo podmínky fotografování. Picture Effect (Obrazový efekt): Použití požadovaných efektů pro vyjádření jedinečné atmosféry. Anti Motion Blur (Redukce rozmazání pohybem): Omezení chvění fotoaparátu při fotografování v tmavých vnitřních prostorech nebo s použitím zoomu. Sweep Panorama (Panoramatický záběr): Fotografování v panoramatickém formátu. 3D Sweep Panorama (3D panoramatický záběr): Fotografování v panoramatickém 3D formátu pro přehrávání na 3D kompatibilním televizoru. M (Manual Exposure) (Ruční expozice): Nastavení clony a času závěrky. S (Shutter Priority (Priorita času)) (Priorita času): Nastavení času závěrky pro vyjádření pohybu objektu. A (Aperture Priority (Priorita clony)) (Priorita clony): Nastavení rozsahu zaostření nebo rozostření pozadí. P (Program Auto) (Programová automatika): Automatické fotografování umožňující provést vlastní nastavení kromě expozice (clona a čas závěrky). Používání funkcí záznamu CZ 35