Views
8 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Tchèque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Tchèque

z Přehrávání

z Přehrávání panoramatických fotografií Při zobrazení panoramatické fotografie se bude po stisknutí středu ovládacího kolečka přehrávat celá fotografie od začátku až do konce záběru. Dalším stisknutím tlačítka se přehrávání pozastaví. • Panoramatické fotografie lze přehrávat pomocí dodaného softwaru „PMB“ (strana 65). • Panoramatické fotografie pořízené jinými fotoaparáty nemusí být možné zobrazit apřehrát správně. Označuje zobrazenou část celé panoramatické fotografie. CZ 38

x Shutter Priority (Priorita času) Dynamiku pohybujícího se objektu lze díky nastavení času závěrky vyjádřit různým způsobem, a to například jako momentku pomocí krátkého času závěrky nebo jako snímek s efektem rozmazaných stop pomocí dlouhého času závěrky. 1 2 Vyberte režim S (Shutter Priority (Priorita času)) (Priorita času) (strana 35). Otáčením ovládacího kolečka vyberte požadovanou hodnotu a potom stiskněte střed. z Čas závěrky Při nastavení kratšího času závěrky bude pohybující se objekt, jako je například běžící osoba, jedoucí auto nebo mořská tříšť, zachycen na snímku jako zdánlivě nehybný. Při nastavení delšího času závěrky bude zachycena rozmazaná stopa pohybu objektu a snímek bude vypadat přirozeněji a dynamičtěji. Používání funkcí záznamu x Aperture Priority (Priorita clony) Můžete nastavit rozsah zaostření nebo rozostřit pozadí. 1 2 Vyberte režim A (Aperture Priority (Priorita clony)) (Priorita clony) (strana 35). Otáčením ovládacího kolečka vyberte požadovanou hodnotu a potom stiskněte střed. • Nastavenou hodnotu funkce Aperture Priority (Priorita clony) (Priorita clony) můžete použít i při záznamu videosekvencí. CZ 39