Views
11 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Tchèque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Tchèque

Souvislé pořizování

Souvislé pořizování snímků Při stisknutí a podržení tlačítka spouště bude fotoaparát souvisle pořizovat snímky. 1 Stiskněte tlačítko [Menu (Nabídka)]. 2 [Menu (Nabídka)] Pomocí ovládacího kolečka vyberte nabídku [Camera] (Fotoaparát) t [Drive Mode] (Režim snímání) t [Continuous Adv.] (Série snímků) a stiskněte střed ovládacího kolečka. z Souvislé pořizování snímků vyšší rychlostí Při výběru možnosti (Speed Priority Cont.) (Série snímků s vyšší rychlostí) v položce Drive Mode (Režim snímání) bude fotoaparát souvisle pořizovat více snímků (max. 5,5 snímků za sekundu). Zaostření a expozice nastavené pro první snímek budou použity i u následujících snímků. CZ 42

Výběr velikosti snímků Velikost snímku určuje velikost obrazového souboru, který je zaznamenán při pořízení snímku. Čím větší velikost snímku, tím více detailů bude reprodukováno při tisku snímku na papír velkého formátu. Čím menší velikost snímku, tím více snímků bude možné zaznamenat. V případě videosekvencí odpovídá větší velikost snímku vyšší kvalitě obrazu. 1 Stiskněte tlačítko [Menu (Nabídka)]. 2 3 Still (Snímek) [Menu (Nabídka)] Pomocí ovládacího kolečka vyberte nabídku [Image Size] (Velikost snímků) t [Image Size] (Velikost snímků) a stiskněte střed ovládacího kolečka. Otáčením ovládacího kolečka vyberte požadovaný režim a potom stiskněte střed. Při nastavení položky [Aspect Ratio] (Poměr stran) na 3:2 (L: 16M) (M: 8.4M) (S: 4.0M) Při nastavení položky [Aspect Ratio] (Poměr stran) na 16:9 Poznámky 4 912 × 3 264 pixelů Pro tisk na formát papíru až do velikosti A3+ 3 568 × 2 368 pixelů Pro tisk na formát papíru až do velikosti A4 2 448 × 1 624 pixelů Pro tisk na formát papíru L/2L Poznámky (L: 14M) 4 912 × 2 760 pixelů Pro zobrazení na televizoru (M: 7.1M) 3 568 × 2 000 pixelů s vysokým rozlišením (S: 3.4M) 2 448 × 1 376 pixelů CZ 43 Používání funkcí záznamu