Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Tchèque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Tchèque

Zobrazení seznamu

Zobrazení seznamu snímků 1 Stisknutím tlačítka (přehrávání) vstupte do režimu přehrávání. 2 Stiskněte tlačítko (Image Index) (Seznam snímků) na ovládacím kolečku. Zobrazí se šest snímků současně. Tlačítko (přehrávání) 3 Otáčením ovládacího kolečka vyberte snímek. • Pro návrat k zobrazení jednoho snímku vyberte požadovaný snímek astiskněte střed ovládacího kolečka. z Přepnutí mezi snímkem a videosekvencí V obrazovce se seznamem snímků můžete snadno vybrat typ záznamu. Opakovaným stisknutím levé části ovládacího kolečka vyberte ikonu (statický snímek) nebo (videosekvence) a stiskněte střed ovládacího kolečka. Statické snímky a videosekvence nelze zobrazit na stejné obrazovce. CZ 46

Přehrávání snímků na televizoru Pro přehrávání zaznamenaných snímků na televizoru je vyžadován kabel HDMI (k dostání samostatně) a HD televizor vybavený konektorem HDMI. 1 Připojte fotoaparát k televizoru pomocí kabelu HDMI (k dostání samostatně). Do konektoru HDMI Kabel HDMI Do konektoru HDMI Poznámka • Použijte kabel s minikonektorem HDMI na jednom konci (pro připojení fotoaparátu) a s konektorem vhodným pro váš televizor na druhém konci. z Přehrávání 3D snímků na 3D televizoru Při připojení fotoaparátu k 3D televizoru pomocí kabelu HDMI (k dostání samostatně) můžete přehrávat 3D snímky pořízené prostřednictvím fotoaparátu. Vyberte nabídku [Menu] (Nabídka) t [Playback] (Přehrávání) t [3D Viewing] (Přehrávání 3D snímků). • Podrobné informace najdete v návodu k obsluze dodaném s televizorem. Používání funkcí přehrávání CZ 47